profil

Geografia

(25)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Przemysł w Polsce

Surowce energetyczne a) węgiel kamienny (Zagłębie Górnośląskie, Katowice, Gliwice, Zabrze) Zagłębie Wałbrzyskie(nie eksportowne), Zagłębie Lubelskie (Bogdanów) b) węgiel brunatny –Zagłębie Bełchatowskie (eksploatacja – metoda odkrywowa) Zagłębie...

poleca84%

Transport w Polsce - charakterystyka i fakty

Najwięcej towarów (ponad 70%) oraz ludzi (75%) przewozi się w Polsce samochodami. Posiadamy gęstą sieć dróg publicznych (81 km na 100 km kwadratowych; dane na 2006 rok). Porusza się po nich prawie 17 mln pojazdów. Drugim ważnym środkiem transportu...

poleca82%

Gospodarka pasa wyżyn

Gospodarka w pasie wyżyn Wyżyna Śląska jest krainą najsilniej uprzemysłowioną o największym w kraju skupisku ludności Główną gałęzią przemysłu jest górnictwo, koksownictwo. W związku z wydobyciem węgla rozwinięta jest także energetyka....

poleca84%

Surowce mineralne województwa podkarpackiego

SUROWCE MINERALNE Na terenie województwa podkarpackiego licznie występują surowce mineralne. W chwili obecnej największe znaczenie gospodarcze mają złoża surowców energetycznych (gaz ziemny i ropa naftowa) oraz surowców skalnych (kruszywo...

poleca84%

Turystyka w Polsce

Turystyka obejmuje różne formy spędzania wolnego czasu z dala od miejsca zamieszkania. Zaliczają się do niej wyjazdy w celach wypoczynkowych, poznawczych, rozrywkowych, rekreacyjnych, leczniczych lub religijnych. Według kryterium Światowej...

poleca84%

Bogactwa naturalne w Polsce - fakty i ciekawostki

W skali Europy Polska jest krajem bogatym w surowce naturalne. Obejmują one najróżniejsze zasoby środowiska naturalnego : minerały, glebę, wodę, powietrze atmosferyczne, zasoby energetyczne, a nawet specyficzne warunki środowiska geograficznego...

poleca84%

Przemysł w Polsce - charakterystyka i ciekawostki

Przemysł jest najważniejszym działem gospodarki naszego kraju. To właśnie rozwój przemysłu świadczy o tempie rozwoju całego kraju. Przemysł można podzielić na wydobywczy, czyli górnictwo, zajmujące się pozyskiwaniem zasobów przyrody nieożywionej,...

poleca84%

Łódzki Okręg Przemysłowy fakty i ciekawostki

Łódź oraz otaczające ja miasta: Zgierz, Pabianice, Konstantynów, tworzą Łódzki Okręg Przemysłowy. Jego rozwojowi sprzyjało położenie w centralnej Polsce, na przecięciu szlaków handlowych północ-południe i wschód-zachód. Od połowy XIX wieku do...

poleca84%

Okręg przemysłowy

Górnośląski okręg przemysłowy Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) jest największą w kraju aglomeracją miejsko- przemysłową o powierzchni ok. 2,7 tys. km2. W skład GOP wchodzi 14 większych miast i kilkanaście mniejszych oraz otaczające je...

poleca82%

Węgiel brunatny- referat

Jak powstał węgiel kamienny? 1a) W jakich warunkach powstaly...

poleca84%

Warszawski okręg przemysłowy

Warszawski okręg przemysłowy Lokalizacja i rys historyczny W 1960 r. okręg warszawski zajmował trzecie miejsce pod względem liczby zatrudnionych w przemyśle (po okręgach katowickim i łódzkim). Jednakże ze względu na dosyć dynamiczny rozwój...

poleca82%

Usługi w Polsce

Usługa - działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji. Może obejmować czynności: od niematerialnych, jak porada techniczna, reprezentowanie kogoś przed urzędem czy sądem aż po...

poleca80%

Gospodarka nizin polskich

Gospodarkę w pasie nizin można podzielić na trzy filary: przemysł, rolnictwo i usług. Przemysł rozwinięty jest przede wszyswtkim w aglomeracjach: warszawskiej, łódzkiej, wrocławskiej i białostockiej. W Warszawskim i Wrocławskim Okręgu...

poleca76%

Zasoby surowcowe w Polsce

Węgiel kamienny jest skałą osadową, powstała w karbonie(era paleozoiczna) ze szczątków roślin, które nie miały dostępu do tlenu i uległy uwęgleniu. Dziś węgiel kamienny wydobywa się w Zagłębiu Lubelskim, Zagłębiu Górnośląskim i Rybnickim Zagłębiu...

poleca84%

Piotrkowsko Bełchatowski Okręg Przemysłowy- Charakterystyka okręgu

Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy * Położenie Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy położony na Równinie Piotrkowskiej i Wysoczyźnie Bełchatowskiej. Region ten jest częścią Niziny Wielkopolskiej. * Najważniejsze gałęzie...

poleca74%

Morze Bałtyckie- korzyści płynące z dostępu do niego Polaków

Każdy kraj chciał mieć dostęp do Morza Bałtyckiego.Władcy zdawali sobie sprawę z korzyści płynących z Morza Bałtyckiego.Od zakończenia II wojny światowej brzeg Bałtyku w Polsce wynosi 528 km i zarazem jest to naturalna granica polski .W Polsce...

poleca83%

Przemysł Polski - ściąga.

Przemysł - sektor gospodarki naszego kraju. Funkcje ekonomiczne (produkcja dóbr, energii, wydobywanie surowców). Funkcje społeczne (tworzenie miejsc pracy, poprawa warunków). Funkcje przestrzenne (tworzenie krajobrazu przestrzennego). Przemysł...

poleca85%

Walory turystyczne i wypoczynkowe regionów nadmorskich.

Walory turystyczne i wypoczynkowe regionów nadmorskich. Turystyka kojarzy się nierozerwalnie z podróżami, sportem, rekreacją, poznawaniem czegoś nowego. To, co dla jednych jest formą wypoczynku dla innych stanowi źródło pracy. Przemysł...

poleca85%

Przemysł energetyczny w Polsce

Elektrownie dzielimy na 1. Elektrownie cieplne 2. Elektrownie wodne 3. Elektrownie jądrowe 4. Elektrownie niekonwencjonalne 1. Elektrownie cieplne Spalany w nich węgiel służy do ogrzewania wody, a wytwarzana para wodna pomaga w uzyskaniu...

poleca85%

Polska

Czynniki rozw.roln. Naturalne;woda,ukształtowanie,gleby,klimat Spol-ekon;mechanizacja,nawożenie,poziom oświaty rolnej,struktura własnościowa i wielkościowa gospodarstw,ilość użytków rolnych,polityka rolna państwa. Surowce mineralne;...

poleca85%

Przemysł energetyczny w Polsce

Przemysł energetyczny Na początku XXI wieku produkcja energii elektrycznej wynosiła 144 TWh (mld kWh), co w pełni zaspokajało potrzeby wewnętrzne kraju oraz dawało niewielkie nadwyżki eksportowe. Zdecydowana większość energii (97%) pochodzi z...

poleca85%

Rola transportu lądowego w gospodarce Polski.

Rola transportu lądowego w gospodarce Polski kl. IIIb Gim. Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej sprawia, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Na obszarze Polski krzyżują się szlaki tranzytowe wiodące z...

poleca85%

Górnośląski Okręg Przemysłowy

Górnośląski Okręg Przemysłowy jest w naszym kraju najbardziej charakterystycznym przykładem obszaru wysoce przekształconego przez człowieka. Górny Śląsk stanowi centralną część aglomeracji miejsko-przemysłowej. W okręgu górnośląskim nastąpił w...

poleca85%

Przemysł odzieżowy w Polsce

Przemysł odzieżowy to dział gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem odzieży z tkanin i dzianin głównie bawełnianych wełnianych, jedwabnych, jak również z innych surowców, np. skóry. Podstawowym zadaniem tego przemysłu jest zaspokajanie...

poleca87%

Opolski Okręg Przemysłowy

Opolski Okręg Przemysłowy ma bardzo różnorodną strukturę przemysłu. Jest one efektem zarówno starych tradycji zagospodarowania, dobre prosperującego rolnictwa, bogactw naturalnych (wapienie), jak i silnego związku z Górnośląskim Okręgiem...