profil

Polska- przykładowe pytania i odpowiedzi

poleca 83% 1759 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
nizina wielkopolska pojezierze mazurskie pojezierze mazurskie pojezierze mazurskie

Przykładowe pytania i odpowiedzi.

1. Miedzy jakimi krainami geograficznymi leżą Pojezierza Polski i jakie mniejsze jednostki geograficzne w nich wyróżniamy?
Pojezierza Polski leżą miedzy: od północy pobrzeże a od południa niziny środkowopolskie.
Wyróżniamy jednostki takie jak:
Od północy- pojezierze pomorskie
Od południa pojezierze wielkopolskie
Od wschodu pojezierze Mazurskie

2. Co wiesz o długości zalegania pokrywy lodowej na Bałtyku? W której części Bałtyku długość pokrywy lodowej jest największa, a w której najmniejsza? Od czego zależy długość zalegania pokrywy lodowej na tym morzu?
Pokrywa lodowa Bałtyku rośnie w miarę oddalanie się od cieśnin duńskich. Pokrywa znajduje się na północy morza Bałtyckiego. Jest ona tam największa. Im dalej na południe tym jest ona mniejsza. Długość zalegania pokrywy lodowej zależy od zasolenia wód i jej temperatury.

3. Jaką wysokość bezwzględną osiągają najwyższe wzniesienia pasa Nizin środkowopolskich?
Niziny środkowopolskie mają wysokość bezwzględną do 300m.n.p.m.

4. Czym charakteryzuje się klimat pobrzeży Bałtyku w stosunku do pozostałej części kraju? Co wpływa na zaistniałą różnicę?
Latem pobrzeże Polski jest chłodniejsze od reszty kraju. A zima pobrzeże jest cieplejsze stosunku do reszty kraju na pobrzeżach pd. Bałtyckich wyraźnie widać wpływ klimatu morskiego (mniejsze amplitudy, większe opady) na występowanie bryzy morskiej.

5. Czym charakteryzuje się rzeźba pasa pojezierzy polski? Co wpłynęło na dzisiejszy wygląd pasa pojezierzy. Jak nazywamy taki typ rzeźby?
Pojezierze charakteryzuje się większa ilością jezior i rzek płynących w stronę południa do innych rzek. Na wygląd pojezierzy wpłynął lodowiec w który był tam w czwartorzędzie. Taki typ rzeźby nazywamy rzeźba polodowcowa.

7. jaki typ działalności dominuje w gospodarce pasa pojezierzy? Dlaczego na tym obszarze charakterystyczny jest ten właśnie typ gospodarki?
Ze względu na urozmaicony teren oraz słabe gleby w pasie pojezierzy dominuje gospodarka leśna. Rozwinął się tutaj:
Przemysł celulozowo papierniczy: Kostrzyn, świedzie, Kwidzyn.
Przemysł meblarski: Bydgoszcz
Przemysł drzewny: Tartaki, fabryki płyt wiórowych i pilśniowych.


8. Miedzy jakimi krainami geograficznymi leżą Niziny Środkowopolskie i jakie mniejsze jednostki geogr. W nich wyróżniamy?
Niziny środkowopolskie leżą między pojezierzami a wyżynami(od pd-wsch.) i Sudetami (do pd-zach). W skład nizin środkowopolskich wchodzą:
Nizina WLKP
Nizina śląska
Nizina mazowiecka
Garb Łódzki

9. Co wiesz i głębokości Bałtyku? Czy jest to płytkie czy głębokie morze? jakie wyspy na Bałtyku znajdują się na terytorium Polski?
Bałtyk jest płytkim morzem. Wyspy to Wolin i Uznam.

10. Jaka wysokość bezwzględna osiągają najwyższe wzniesienia pasa pobrzeży Bałtyku?
Wysokość bezwzględna w pasie pobrzeży Bałtyku nie przekracza 200mnpm. Teren jest równinny, jest niewiele niewielkich wzgórz Morenowych (kęp) i wałów wydmowych.

11. Gdzie jest dłuższy okres wegetacji na nizinie śląskiej czy na pojezierzu mazurskim?
Dłuższy okres wegetacji jest na nizinie śląskiej ponieważ jest tam wpływ klimatu kontynentalnego.

12. Czym charakteryzuje się rzeźba pasa nizin środkowopolskich? Co wpłynęło na dzisiejszy wygląd pasa nizin? Jak nazywamy taki wpływ rzeźby?
Rzeźba w pasie nizin środkowopolskich nie jest urozmaicona , teren jest równinny. Na taka rzeźbę terenu wpłynął lądolód skandynawski. był on w trzeciorzędzie. Taki obszar nazywamy obszarem staro glacjalnym.

13. Co tworzy się u ujścia Wisły i Odry do wód Bałtyku. Jaki dlaczego nazywamy taki typ ujścia rzeki?
Ujścia Wisły i Odry tworzy się Delta. Tworzy się przez gromadzenie się mułu. Zostało nazwane to Delta ponieważ tworzą kształt greckiej litery.

14. Gdzie i jakie ważniejsze surowce mineralne wydobywa się w omówionych trzech pasach krajobrazowych polski?
W pasie nizin środkowopolskich dominuje przemysł wydobywczy:
- Bełchatów (węgiel brunatny) i Konin
-LGOM legnicko głogowski okręg miedziowy (miedz)
-Nizina WLKP (gaz ziemny)
-W pasie pojezierzy: elektrownie wodne, sól
-W pasie pobrzeży: elektrownie wodne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata