profil

Sudety i Karpaty

2021-02-16
poleca 83% 1274 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
karpaty karpaty

Sudety - południowo-zachodnia Polska
Klimat: Sudety: typowo górski, chłodny, wilgotny.
Przedgórze: ciepły, wilgoty, występuje typ. piętra klimatyczne.
Roślinność: piętrowość roślin(regiel górny, dolny, kosodrzewina i hale), sztuczne zbiorowiska roślinne, torfowiska.
Wody: małe rzeki (dorzecza Odry) nieliczne zbiorniki zaborowe, wody mineralne, zanieczyszczenie. n

Turystyka: ziemia jeleniogórska i kłodzka, turystyka piesza i narciarska, agroturystyka. Roślinność: Sudety: słabo rozwinięta (niekorzystne warunki), uprawa żyta, zmieniaków. hodowla bydła i owiec. Przedgórze: korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, uprawa pszenicy, buraków cukrowych, hodowla bydła, dobrze rozwinięte warzywnictwo i sadownictwo. Gleby: w Sudetach: górskie, brunatne, bielicowe, na Podgórzu: czarnoziemy, brunatne, płowe.

Karpaty
wewnętrzne: tatry, podhale, Pieniny
zewnętrzne: Beskidy, Bieszczady i podgórze karpackie.
najwyższy górski łańcuch: Tatry
Tatry: Gerlach: 2655, Rysy 2499.
Pieniny: Trzy Korony (982)
-średnie temp. -8w styczniu 16C w lipcu
-opady 1300-1700mm
-„morze mgieł”
-wiatry halne
wodospady: Wodogrzmoty Mickiewicza,
Wielka Sikawa.

Karpaty Zewnętrzne:
- pagórkowate tereny
- 350-500m.n.p.m

PN:
babiogórski, gorczański bieszczadzki, magurski znaczenie gospodarcze:
ropa naftowa, gaz ziemny, wody mineralne gatunki zagrożone żółwie błotne, puchacze, żubry, niedźwieczie kozice, świstaki

Gospodarka
uboga w surowce mineralne, górnictwo roby naf. i gaz. ziemn. rafineria, przemysł przetwórczy, włókienniczy i odzieżowy energetyka motoryzacja elektromaszynowy obuwniczy spożywczy turystyka sanatoria

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta