profil

Krainy Geograficzne Polski - tabela

2020-06-18
poleca 77% 1492 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
nizina wielkopolska krainy geograficzne w polsce krainy geograficzne w polsce wyżyna kielecka wyżyna kielecka
BUDOWA

RZEŹBA TERENU

KLIMAT

ROŚLINNOŚĆ

GLEBY

ROLNICTWO

BOGACTWA NATURALNE

PRZEMYSŁ

Pobrzeża Południowobałtyckie

Nizina Szczecińska

Pobrzeże Słowińskie

Pobrzeże Gdańskie

Żuławy Wiślane

Skały polodowcowe, rzeczne i morskie

Obszary równinne i pagórkowate (wydmy), wybrzeża klifowe

Umiarkowany o cechach morskich

Torfowiska, łąki bagienne, roślinność wydmowa, sosny nadmorskie

Inicjalne, bagienne, roślinność wydmowa, sosny nadmorskie

Pszenica, buraki cukrowe, ziemniaki, żyto, warzywa
bydło

Ropa naftowa, gaz ziemny, piaski, sole potasowe

Wydobywczy, elektromaszynowy, stoczniowy, przetwórstwo rybne

Pojezierza Polskie

Pojezierze Mazurskie

Pojezierze Pomorskie

Pojezierze Wielkopolskie

Piaski, żwiry, gliny, iły, głazy

Obszar silnie urozmaicony, porozcinany przez wały moren czołowych

Umiarkowany:

W – morski

E - kontynentalny

Bory sosnowe, łęgi

Brunatne, czarne ziemie, bielicowe

Ziemniaki, buraki cukrowe, żyto, len
Bydło, trzoda

Sól kamienna, ropa naftowa, surowce skalne

Wydobywczy, elektromaszynowy, chemiczny, gumowy, środków transportu, drzewno-papierniczy, spożywczy

Niziny Środkowopolskie

Nizina Śląska

Nizina Wielkopolska

Nizina Mazowiecka

Nizina Podlaska

Polesie Lubelskie

Skały polodowcowe i rzeczne

Tereny równinne porozcinane pradolinami i dolinami rzecznymi

~~~~~~~~~~~~~

Lasy sosnowe i mieszane

Bielicowe, brunatne, mady

Pszenica, buraki cukrowe, rzepak, ziemniaki, sady
Bydło, trzoda

Rudy miedzi, węgiel brunatny, gaz ziemny, surowce ceramiczne

Wydobywczy, hutniczy, energetyczny, elektromaszynowy, włókienniczy, chemiczny, środków transportu, spożywczy

Wyżyny Polskie

Wyżyna Śląska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Kielecka

Wyżyna Lubelska

Niecka Nidziańska

Roztocze

Wapienie, margle, kreda, piaskowce, zlepieńce

Teren falisty, silnie urozmaicony

~~~~~~~~~~~~~

Grądy, brzozy, sosna, dęby, modrzew, jodła

Czarnoziemy, rędziny, brunatne, bielicowe

Pszenica, buraki cukrowe, ziemniaki, rzepak, tytoń, chmiel, warzywa, sady
Trzoda chlewna, drób

Węgiel kamienny, ruda żelaza, rudy cynkowo-ołowiowe, surowce skalne

Wydobywczy, hutniczy, elektromaszynowy, spożywczy

Kotliny Podkarpackie

Kotlina Sandomierska

Kotlina Oświęcimska

Zapadlisko przedgórskie wypełnione piaskami i iłami

Równinny i pofalowany

Łagodny o cechach kontynentalnych

Sosna, brzoza, wierzba

Czarnoziemy, brunatne, bielicowe

Pszenica, buraki cukrowe, żyto, ziemniaki, warzywa, sady
Bydło, drób

Siarka, sól kamienna

Wydobywczy, hutniczy, elektromaszynowy, spożywczy

Karpaty Polskie

Tatry >

Pieniny > Wewnętrzne

Podhale >

Granity, piaskowce, wapienie

Górska, silnie urozmaicona

górski

Sosna limba, bory świerkowe,

Górskie, rędziny

Żyto, ziemniaki, owies, pszenica, warzywa, sady
Bydło, owce

Ropa naftowa, gaz ziemny, wody mineralne, surowce skalne

Elektromaszynowy, środków transportu, włókienniczy, odzieżowy, drzewno-papierniczy

Beskidy >

Bieszczady >Zewnętrzne

Pogórze Karpackie>

Łupki, piaskowce, zlepieńce (flisz)

Sudety

Sudety Zachodnie

Sudety Środkowe

Sudety Wschodnie

Pogórze Sudeckie

Granity, bazalty, piaskowce, wapienie, łupki, marmury

Górska, silnie urozmaicona

Pogórze:

Ciepły, wilgotny

Sudety:

Chłodny, wilgotny

Sosna, jodła, modrzew, cis, dąb, buk, olcha, wierzba, brzoza

Czarnoziemy, brunatne, bielicowe, górskie

Pszenica, buraki cukrowe, żyto, ziemniaki, warzywa, sady
Bydło, owce

Węgiel kamienny, brunatny, baryt, surowce skalne

Wydobywczy, hutniczy, energetyczny, szklarski, włókienniczy, odzieżowy, chemiczny, środków transportu

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 4 minuty