profil

Chemia

(18)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca82%

Praktyczne znaczenie utleniania i redukcji

1. Utlenienie i redukcja. Reakcją utlenienia-redukcji nazywamy proces, w którym następuje wymiana elektronów między substancją utleniającą a substancją redukującą, na skutek czego atomy pierwiastków biorących udział w reakcji zmieniają swój...

poleca79%

Zastosowanie reakcji redoks w przemyśle

Reakcją utlenienia-redukcji nazywamy proces, w którym następuje wymiana elektronów między substancją utleniającą a substancją redukującą, na skutek czego atomy pierwiastków biorących udział w reakcji zmieniają swój stopień utlenienia. Owa...

poleca76%

Otrzymywanie soli - kwasy tlenowe i beztlenowe. Sposoby otrzymywania soli.

Otrzymywanie kwasu beztlenowego 1) Mg + 2 HCl -> MgCl2 + 2 H2 2) NaOH + HCl -> NaCl + H2O 3) CaSO4 + 2 HCl -> SO4Cl2 + H2Ca 4) K2O + 2 HCl -> 2 KCl + H2O otrzymywanie kwasu tlenowego 1) 2 Li + H2SO4 -> Li2SO4 + H2 2)...

poleca84%

Alkany i alkeny - najważniejsze reakcje

UWAGA! Dokładny rozpis reakcji - w załączniku ALKANY - otrzymywanie: 1) Addycja wodoru do alkanów/alkenów - np.: C2H4 + H2 ---Pt---> C2H6 2) Reakcja Wurtza 2 C2H5Cl + 2 Na -----> C4H10 + 2 NaCl 3) Dekarboksylacja soli...

poleca85%

Reakcje chemiczne

Zjawiska fizyczne to przemiana podczas której nieuległa zmianie rodzaj substancji a jedynie zmienia się w niej właściwość fizyczna jak stan skupienia i rozdrobnienia, gęstość, lepkość, sprężystość. NP: topnienie lodu, mielenie ziarna, padanie...

poleca84%

Reakcje utleniania i redukcji

ze względu na obecność grafiki, która jest niezbędna, praca jest w załączniku. Proszę sciągnąć.

poleca85%

Rodzaje wiązań chemicznych

Wiązanie chemiczne jest oddziaływaniem prowadzącym do przekształcenia atomów, jonów lub cząsteczek w bardziej złożone układy wielojądrowe. Warunkiem utworzenia wiązania jest obniżenie energii układu. Wiązania chemiczne powstają w wyniku...

poleca84%

Katalizatory palladowe stosowane w reakcjach syntezy na nośnikach stałych

Wstęp 2 Przykłady najczęściej stosowanych reakcji przy użyciu katalizatorów palladowych. 3 Reakcja Hecka 4 Reakcja Suzuki-Miyaura 4 Reakcja Sonogashiry 4 Reakcja Stille’a 5 Reakcja Kumada-/Tamao-/Corriu i Negishi 5 Reakcja aminacji...

poleca84%

Reguły ustalania stopni utlenienia

1. Pierwiastki w stanie wolnym występują na zerowym stopniu utlenienia. (0) 2. Metale w związkach chemicznym występują zawsze na dodatnim stopniu utlenienia, zgodnym z wartościowością. 3. Fluor w związkach chemicznych występuje zawsze na -I...

poleca82%

Mole- zadania rozwiązane

1) masy atomowe: np.: Na-23u S-32u 2) masy cząsteczkowe np.: Na2S = 78u 3) Oblicz ilu molom żelaza odpowiada3,01*1023 atomów żelaza: Dane: N=3,01 * 1023 NA=6,02 * 1023 n=? mola 4) Oblicz ile cząsteczek CO2...

poleca81%

Typy reakcji chemicznych.

Różnego rodzaju reakcje chemiczne usystematyzowano i podzielono na trzy podstawowe typy: - Reakcje analizy czyli rozkładu - Reakcje syntezy czyli łączenia - Reakcje wymiany 1. Analiza (rozkład) jest reakcją, w której z jednej substancji...

poleca80%

Praca kontrolna

PRACA KONTROLNA - CHEMIA I. Podaj po 6 sposobów otrzymywania CaCl2 i Na2SO4 6 Sposobów otrzymywania CaCl2 1. Ca + Cl2 → CaCl2 2. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 ↑ 3. CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O 4. Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O 5. CaSO4 +...

poleca79%

Konspekt lekcji równania reakcji chemicznych

Podstawowe typy reakcji chemicznych, całuje mojego męza, zazdrosnika strasznego...papa

poleca85%

Alkacymetria

Alkacymetria ( metody zobojętniania) skupia metody miareczkowe oparte na reakcjach kwas - zasada. Nazwę utworzono przez połączenie słów "ACYDYMETRIA" (miareczkujemy zasadę kwasem) i "ALKALIMETRIA" (miareczkujemy mianowanymi...

poleca63%

Dysocjacja jonowa

Cząsteczka związku o budowie jonowej, na przykład cząsteczka NaCl, składa się z jonów Na+ i Cl-. Kryształ chlorku sodu zbudowany jest z ułożonych naprzemian jonów sodowych i chlorkowych. Jony te tworzą cząsteczkę i kryształy wskutek silnego,...

poleca89%

Redox

Określanie stopni utlenienia w cząsteczce i jonie. Stopień utlenienia jest pojęciem charakteryzującym stan atomu pierwiastka w związku chemicznym. Można powiedzieć, że jest to ładunek jaki wydaje się że ma atom jeżeli oblicza się elektrony...

poleca85%

Wpływ powierzchni międzyfazowej na szybkość reakcji chemicznej

Wszystko znajdyje sie w podanym załączniku... za prace dostałam 4+

poleca86%

Reakcje jonowe.

Referat zawiera liczne równania reakcji chemicznych, dlatego też został zapisany w formacie .doc.