profil

Historia

(213)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Daty XIII-XVI w.

1241 – apogeum rozbicia dzielnicowego 1253 – chrzest Litwy 1288 – na tronie krakowskim zasiada Henryk IV Probus 1290 – zamordowano Henryka IV Probusa 1291 – przywilej w Lutomyślu 1295 – umiera Mszczuj 1296 – Brandenburczycy mordują Przemysła...

poleca87%

Myśl polityczna wieków średnich

Średniowieczna władza posługiwała się brutalną przemocą chętniej niż finezyjną techniką rządzenia. Społeczeństwo średniowieczne było ujęte w system hierarchii. Polityka w wiekach średnich długo wyzwalała się spod wpływów wyobrażeń magicznych i...

poleca87%

Wywiad z krzyżowcem (humorystyczny).

R: Dzień dobry państwu mam zaszczyt przedstawić wam zasłużonego rycerza krzyżowego Ulricha von Giertycha. U: Wieso śmiał pan ne wspomnec ber meine Zakon. ber sogennante ZSNMPDNwJ R: A co to ma niby znaczyć, szanowny Panie Herr Ulrich??? U: Jak...

poleca85%

Najazdy Normanów jako finał procesu migracji ubogiej północy na bogate południe.

Migracje ludów to proces obecny w dziejach ludzkości od niepamiętnych czasów. Najczęściej u podłoża migracji leży kilka prostych do zdefiniowania problemów natury politycznej, gospodarczej i społecznej. Określając je na przykładzie ekspansji...

poleca85%

Średniowieczna Europa od początków plemion germańskich aż do śmierci Mieszka I.

Państwa Germańskie W wyniku wędrówki ludów powstało wiele państw germańskich. Panował w nich ustrój określany mianem demokracji wojennej - najważniejsze decyzje podejmował wiec. Na czas wojen wybierano przywódcę, zwanego księciem lub królem....

poleca86%

Wyprawy krzyżowe.

Idea wypraw krzyżowych pojawiła się pod koniec XI wieku. Papież Urban II, który dążył do umocnienia swej władzy wpadł na genialny pomysł odbicia Ziemi Świętej z rąk niewiernych, która od VIIw. znajdowała się w ich rękach. W wieku X i XI Jerozolimę...

poleca85%

Stosunki Czech i Węgier z cesarstwem: rzymsko- niemieckim i bizantyjskim w XII- XIVw.

Od momentu złożenia hołdu przez księcia Bolesława I Ottonowi I Czechy pozostały lennem cesarstwa niemieckiego. W połowie XI w. książe Brzetysław przeprowadził własne reformy w państwie ustanawiając m.in. zasadę senioratu, która uregulowała...

poleca85%

Osiągniecia Anglii, Bułgarii, Wegier we wczesnym Średniowieczu.

Osiągnięcia Angli, Węgier i Bułgarii Decydującą rolę w rozwoju średniowiecznej Europy odegrały masowe migracje ludów zamieszkujących dotychczas tereny Europy Środkowej i Wschodniej. Owe migracje zmieniły zarówno obraz etniczny kontynentu, jak i...

poleca85%

Arabowie do VIII wieku.

Arabowie – lud semicki, zamieszkiwali Półwysep Arabski, stworzyli bogatą cywilizację opartą na handlu, pasterstwie i rolnictwie. Najważniejszym miastem ze względow handlowych i religijnych była Mekka. Tam przechowywano Czarny Kamień, który miał...

poleca85%

Recenzja książki pt:"Mury Drahimia" (dodatkowa lektura z historii z okresu średniowiecza)

Recenzja książki Gracjana Bojar-Fijałkowskiego pt. „Mury Drahimia” „Mury Drahimia” Gracjana Bojar-Fijałkowskiego to powieść historyczna, w której zamieszczone są dzieje Polski od powstania państwa aż do XVIII wieku. Książka została wydana w...

poleca85%

Średniowiecze - kalendarium.

Monarchia Franków: Vw. – Chlodwig z Merowingów – plemiona 496 - Galia, chrzest 507 – Akwitania 534 – państwo Burgundów 511 - †Chlodwig  majordomowie 732 – Poitiers – Młot 751 – Pepin Mały  Karolingowie 745 – 755 – Longobardowie  Stefan...

poleca85%

Bitwa pod Bosworth Anno Domini 1485

Tomasz Gdaniec Bitwa pod Bosworth Anno Domini 1485 Bitwa pod Bosworth jest jedną z najważniejszych bitew w historii Anglii. Sierpniowe tygodnie roku 1485 były świadkami ostatecznego upadku dynastii Plantagenetów. Właściwie można się...