profil

Magnetyzm - najważniejsze pojęcia

poleca 83% 1082 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pole magnetyczne – jest to własność przestrzeni polegająca na tym, że na umieszczoną w niej igłę magnetyczną działają siły.

Jego źródła:
- magnes
 - ziemia
- przewodniki z prądem

Reguła prawej dłoni: Jeżeli prawą dłonią obejmiemy przewodnik z prądem w taki sposób, że kciuk zwrócony będzie zgodnie z kierunkiem płynącego przez przewodnik prądu, to pozostałe cztery zgięte palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego.

Reguła lewej dłoni: Jeżeli lewą dłoń ułożymy w polu magnetycznym tak, aby linie pola zwrócone były prostopadle ku wewnętrznej powierzchni dłoni, a cztery wyprostowane palce wskazywały kierunek płynącego prądu. To odchylony o 90’ kciuk wskaże kierunek i zwrot siły działającej na przewodnik.

Elektromagnesy to zwojnice z prądem i rdzeniem ze stali miękkiej. Zastosowanie: w głośnikach, w słuchawce telefonicznej, w dzwonku elektrycznym, w dźwigu magnetycznym, w rozruszniku samochodowym.

Siła elektrodynamiczna jest to siła działająca na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym. Jej kierunek i wzrost określa reguła lewej dłoni.

Zastosowanie: w silnikach elektrycznych i miernikach.

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej (powstania prądu indukcyjnego) ma miejsce w zamkniętym obwodzie, np. zwojnicy, w której pole magnetyczne ulega zmianie. Można tego dokonać przesuwając względem niej magnes. Odkrył to Michał Faraday.

Prawo Lenza – kierunek prądu indukcyjnego jest zawsze taki, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przeciwdziała przyczynie, która je wywołała.

Zastosowanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej: prądnica prądu przemiennego, transformator (linie przesyłowe prądu, cewka zapłonowa w aucie, lutownice, spawarki, głośniki, dzwonki).

Prawo Maxwella:
1. Każdej zmianie pola elekt. Towarzyszy powstanie wirowego pola magn.
2. Każdej zmianie pola magn. Towarzyszy powstanie wirowego pola elekt.

Fala elektromagnetyczna – rozchodzące się w przestrzeni zmiany pól elekt. i magn.

Rodzaje (widmo) fal elektromagnetycznych: promienie Y (jądrowe), promienie X (rentgenowskie), UV (ultrafiolet), światło widzialne, podczerwień, mikrofale, radiowe telewizyjne.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty