profil

Pole magnetyczne - w punktach

poleca 85% 929 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Ziemia posiada bieguny magnetyczne - Północny (N) i południowy (S).

2. Igła magnetyczna
a) magnes trwały
b) używany do wskazywania kierunku linii pola magnetycznego w tym i w kompasie

2. Bieguny jednoimienne magnesów odpychają się

3. Bieguny dwuimienne magnesów przyciągają się

4. Ferromagnetyk to ciało, które wykazuje własności magnetyczne. Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, kobalt, nikiel i niektóre stopy oraz metale przejściowe z grupy żelaza i metale ziem rzadkich.

5. Domeny magnetyczne - bardzo małe obszary stałego namagnesowania

6. Aby Ferromagnetyk stał się magnesem trwałym należy go namagnesować

7. Namagnesowanie - uporządkowanie domen magnetycznych

8. Magnes można zniszczyć poprzez uderzenie go młotkiem bądź mocne ogrzanie.

9. Każdy magnes wytwarza wokół siebie pole magnetyczne .

10. Zwrot lini pola magnetycznego N-S

Podoba się? Tak Nie