profil

Magnatyzm - opracowanie

drukuj
satysfakcja 67 % 30 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

FEROMAGNETYK: ciało zbudowane z domek magnetycznych, wykazujące silne właściwości magnetyczne.
DOMENY MAGNETYCZ.: bardzo małe obszary stałego namagnesowania.
POLE MAGNETYCZNE: przestrzeń w której na umieszczony w niej magnes lub poruszający się ładunek elektr. Działają siły magnetyczne(wektor indukcji magnetycz. Jest styczny do lini pola w danym punkcji). Pole magnetyczne przedstawiamy graficznie za pomocą lini pola
MAGNES TRWAŁY: ferromagnetyk po uporządkowaniu domen magnetycznych.
NAMAGNESOWANIE: proces polegający na uporządkowaniu domen magnetycz, w ferromagnetykach.
Siła Elektrodynamiczna-magnetyczna: siła, która działa na przewodnik przez który płynie prąd, umieszczony w polu magnetycznym.
Wartość siły magnetycznej zależy od:
1.natężenia prądu
2.długości przewodnika
3.właściwości zewnętrznego pola magnetycznego
F=B*I*l
F=siła magnetyczna [1N]
I=natężenie prądu [1A]
l=długość przewodnika [1m]
B=indukcja magnetyczna pola [1T]
REGUŁA PRAWEJ DŁONI
Jeżeli prawą dłonią obejmiesz przewodnik tak, że kciuk wskaże kierunek przepływu prądu elektrycznego w przewodniku, to zgięte pozostałe palce wskażą zwrot lini pola magnetycznego.
REGUŁA LEWEJ RĘKI
Jeśli prawą dłonią obejmiesz przewodnik, przez który płynie prąd, tak że kciuk wskaże kierunek płynącego prądu elektrycznego w przewodniku, to pozostałe palce wskażą kształt i zwrot linii pola magnetycznego
SILNIK ELEKTRYCZNY- maszyna elektryczna przetwarzajaca en. elektryczna na en. mechaniczna. Budowa: obracająca się cewka; nieruchome magnesy; komutator (metalowe półpierścienie odizolowane od siebie); szczotki (doprowadzają prąd do ramki); źródło napięcia; stojak (nieruchoma część silnika)
Zasada działania:
Silniki elektryczne i mierniki działają w wyniku oddziaływania siły elektrodynamicznej. W silniku oddziałują na siebie pola magnetyczne wirnika i nieruchomego stojaka.
Na wirnik silnika umieszczony w polu magnetycznym działa siła elektrodynamiczna wówczas gdy poprzez szczotki zostanie doprowadzony prąd stały do uzwojeń wirnika
W silniku elektrycznym energia elektryczna jest zamieniana na energię mechaniczną
indukcja elektromagnetyczna- zjawisko wzbudzenia pradu elektry.

w obwodzie wskutek zmian p. magnetycznego.
prad przemienny- prad elektryczny o kierunku zmieniającym sie ze stała częstotliwością którego wykresem I=f(t) jest sinusoida.
prąd indukcyjny- prąd elektryczny płynący w zamkniętym obwodzie umieszczonym w zmiennym polu magnetycznym.
Pole elektromagnetyczne- przenikające sie nawzajem zmienne pole magnetyczne i zmienne pole elektryczne.
Fale elektromagnetyczne- zmiany pola elektryczne i magnetyczne. rozchodzące sie w postaci fali w przestrzeni
Transformator- urządzenie służące do przekazywania energii elektrycznej z jednego obwodu prądu przemiennego do innego obwodu, z jednoczesną zmiana napięcia i natężenia prądu. Dla każdego transformatora spełniona jest zależność
Uw nw Ip
Up np Iw
Części składowe: rdzeń żelazny, 2 zwojnice nawinięte na ten rdzeń (tworzą one uzwojenie wtórne i pierwotne)
Elektromagnes- zwojnica z umieszczonym wewnątrz rdzeniem ze stali miękkiej.
Zwojnica przez którą płynie prąd elektryczny wykazuje właściwości magnetyczne. Jej działanie można wzmocnić przez umieszczenie wewnątrz rdzenia wykonanego ze stali miękkiej. W ten sposób otrzymujemy elektromagnes. Zwiększenie liczby zwojów zwojnicy lub zwiększenie natężenia prądu również wzmacnia działanie elektromagnesu.
prądnica- urządzenie, które energię mech. zmienia na energię elektryczną.
prądnica prądu przemiennego działa na tej samej zasadzie co silnik elektryczny ale „w stronę przeciwną” tzn. obrót ramki (wirnika) w polu magnetycznym powoduje powstawanie prądu elektrycznego. Zamienia ona energię mechaniczną na energię elektryczną. Wytwarzany jest w niej prąd przemienny.
WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO I ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA ORGANIZMY ŻYWE:
Wszystko co żyje na Ziemii podlega działaniu ziemskiego pola magnetycznego. Tkanka żywa jest na ogół mało podatna na działanie pola magnetycznego. Zagrożenie mogą spowodować jedynie bardzo silne pola magnetyczne. Wpływ takiego pola na układ nerwowy u ludzi i zwierząt objawia się zwolnionym czasem reakcji. Działanie silnego pola magnetycznego na rośliny powoduje kurczenie się komórek i zmiany w błonach komórkowych.
Dla niektórych gat. zwierząt: owadów, ptaków czy ryb pole magnetyczne Ziemii stwarza możliwość bezbłędnej orientacji w przestrzeni (np. coroczne wędrówki ptaków do tych samych miejsc lęgowych) Sztuczne zmiany pola magnetycznego, wywołane np. przez przymocowanie do głowy ptaka miniaturowego magnesu, powodują całkowitą utratę orientacji lub chęć „podróży w inna stronę. Gdy odizolowano rośliny i zwierzęta od wpływów ziemskiego pola magnetycznego zaobserwowano zakłócenia ich biorytmów życia.
Dzięki promieniowaniu elektromagnetycznemu Słońca docierającemu do Ziemii w postaci fal elektromagnetycznych o różnych długościach, mogło rozwinąć się na naiej życie. Długotrwałe przebywanie w okolicach sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego mogą powodować liczne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i samopoczuciu. Są to bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu i pamięci, dolegliwości serca, szybsze męczenie się, obniżenie ciśnienia tętniczego, zaćma. Odnotowuje się też duży wpływ na zmiany genetyczne w organizmach.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.2.2011 (23:40)

Już na wstępie jest błąd:

Ferromagnetyk to ciało zbudowane z DOMEN magnetycznych (a nie domek ^^)

Rozkład materiału