profil

Chemia

(57)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Chemia woda i roztwory wodne - podsumowanie przed sprawdzianem

1. Występowanie wody w przyrodzie: a) woda = 2/3 powierzchni Ziemi; 90% wody słone b) woda w przyrodzie: - lodowce -chmury -zbiorniki wodne - organizmy żywe c) obieg wody w przyrodzie: Woda w postaci opadów zasila rzeki, morza, oceany,...

poleca84%

Surowce mineralne

- Skorupa ziemska ? górna, sztywna część litosfery. - Minerały ? pierwiastki w stanie wolnym (złoto, srebro, platyna, węgiel, siarka) i związki chemiczne (kwarc, kalcyt, hematyt, bursztyn, blenda cynkowa) powstałe w przyrodzie. - Skały ?...

poleca85%

Chemia - powtórzenie wiadomości.

1. Powietrze Powietrze jest mieszaniną jednorodą gazów. Skład powietrza: 78% - azot 21% - tlen 1% - gazy szlachetne reszta - zmienne składniki Właściwości powietrza: -gaz -bezarwne -słabo rozpuszcza się w wodzie -mieszanina...

poleca84%

Źródła energii

Ropa naftowa Ropa naftowa – (olej skalny) - ciekła mieszanina jednorodna węglowodorów w stanie gazowym, ciekłym lub stałym, wzajemnie w sobie rozpuszczonych, Powstała przed wieloma tysiącami lat ze szczątków roślinnych i zwierzęcych w...

poleca83%

Mechanizm prania

1. Nie tylko mydło pierze W ostatnim 40-leciu pojawiły się w handlu syntetyczne środki do prania w postaci proszków, past i płynów. Takie nazwy jak E, Bryza, Dosia itd. są dobrze znane. Środki te nazywamy detergentami (detergens w języku...

poleca84%

Zastosowanie chemii w medycynie (prezentacja)

Zastosowanie chemii w medycynie - narkotyki, fenacetyna, polopiryna etc

poleca84%

Podstawowe składniki pokarmowe

Podstawowymi składnikami pokarmowymi ludzi i zwierząt są: białka, cukry, tłuszcze, sole mineralne, witaminy i woda. BIAŁKA są związkami organicznymi zbudowanymi z węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki (związki te zaliczają się do...

poleca80%

Właściwości kwasów

KWAS WĘGLOWY -ciecz bezbarwna - ma specyficzny smak -kwas ten nie jest trwały - gdy ulega rozkładowi wydziela się gaz KWAS FOSFOROWY -ciecz bezbarwna -gęstość większa od wody -z wodą miesza się w dowolnym stosunku - substancja...

poleca84%

Tworzywa sztuczne

Chemia a Odzież, Tworzywa Sztuczna Tworzywa sztuczne (plastik, plastyk) ? materiały oparte na polimerach syntetycznych lub zmodyfikowanych naturalnych, zastępujące tradycyjne tworzywa takie jak drewno, ceramika, metal, kauczuk naturalny,...

poleca83%

Proces Prania

Proces Prania Pranie ma na celu usunięcie brudu , który gromadzi się na odzieży czy bieliźnie w czasie ich użytkowania. Jako środków piorących używa się mydeł wyrabianych z tłuszczów zwierzęcych i roślinnych oraz syntetycznych środków...

poleca81%

Chemia- notatki

Pierwiastki i związki chemiczne Żmudne prace badawcze, bądź też czasem zabawne okoliczności przyczyniły się do odkrycia coraz większej liczby pierwiastków chemicznych. Aby móc je rozróżnić wprowadzono nazwy, które pochodziły m. in. - od nazw...

poleca80%

Wykrywanie skrobi w produktach żywnościowych

Doświadczenie 1 Wykrywanie skrobi w gotowanym ryżu Na łyżkę gotowanego ryżu dodaję kilka kropel płynu Lugola. Spostrzeżenia: Płyn Lugola zmienił swoją barwę z pomarańczowej na granatową. Wniosek: W ryżu występuje skrobia....

poleca80%

Tworzywa sztuczne w codziennym życiu

Tworzywa sztuczne w naszym codziennym życiu Charakterystyczną cechą współczesnej cywilizacji jest szerokie wykorzystywanie pewnej grupy substancji, zwanej umownie tworzywami sztucznymi. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat związki te...

poleca83%

Ściąga z ćwiczeniówki chemia- wydawnictwo nowa era

ciąg dalsza Ściąga z ćwiczeń chemia- wydawnictwo nowa era chodzi o załączniki

poleca82%

Sole

1. Co to są sole? 2. Co to jest dysocjacja jonowa soli? 3. Co to jest reakcja zobojętniania? 4. Co to jest katoda? 5. Co to jest Anoda? 6. Co to jest Elektroliza? 7. Z czego składają się sole? 8. Wykonaj równania dysocjacji soli. 9. Podaj wzór...

poleca81%

Tlenki metali i niemetali

Tlenki - produkty reakcji łączenia się pierwiastków z tlenem. Przykładowe równania reakcji chemicznych (tlenków): Tlenek magnezu          2Mg + O2 ------> 2MgO Tlenek węgla (IV)         ...

poleca80%

Ściąga z ćwiczeń chemia- wydawnictwo nowa era

Jeśli ktoś niewidzi co jest tom napisane to niech pisze na gg 984699 będe je sprawdzał cały tydzięń ale nie w niedziele. Mam na kompie całą uzupełnioną

poleca82%

Kwasy: rodzaje i powstawanie

Rodzaje roztworu: - nasycony ? to taki, w którym dodanie w określonej temp. dodatkowych ilości danej substancji nie doprowadzi do jej rozpuszczenia. - nienasycony ? to taki, w którym w określonej temp. dodanie dodatkowej ilości substancji...

poleca82%

Fotosynteza

Rośliny wykorzystują światło słoneczne do produkcji cukrów z wody i dwutlenku węgla. Ten proces nosi nazwę fotosyntezy. Zachodzi on przede wszystkim w liściach, które zawierają zielony barwnik - chlorofil. Barwnik ten wychwytuje część energii...

poleca81%

Pierwsze tematy na chemii (materia, sprzęt laboratoryjny, stopy, właściwości fizyczne, sposoby rozdzielania mieszanin)

W załączonym pliku znajduje się notatka do pierwszego sprawdzianu z chemii. Uczyłam się tylko z niej i dostałam 5 więc może warto zobaczyć?

poleca84%

Surowce przemysłu chemicznego w Polsce

Złoża siarki, które oceniane są na 1 mld ton, występują w Polsce południowo-wschodniej w rejonie Tarnobrzegu (w rozwidleniu Wisły i Sanu i na południowy zachód od miasta) i Lubaczowa (na pograniczu z Ukrainą). Wydobycie siarki (metodą podziemnego...

poleca79%

pH, stała dysocjacji, stopień dysocjacji

1. Dla roztworu, którego pH wynosi 9 podaj: a) stężenie kationów wodorowych b) stężenie anionów wodorotlenkowych c) odczyn 2. Dla roztworu, w którym stężenie kationów wodorowych wynosi 10(do) -7 mol/dm3 podaj: a) pH b) stężenie anionów...

poleca83%

Tłuszcze, białka i węglowodany

Organizm ludzki jest podobny do maszyny. Jak każdy mechanizm potrzebuje energii. Jest ona dla człowieka niezbędna- dzięki niej rozwijamy się, w naszym ciele przechodzą reakcje, produkowane są nowe związki. Źródłem energii, z...

poleca70%

Woda i roztwory wodne - sprawdzian

Sprawdzian "Woda i roztwory wodne" z chemi - wydawnictwo nowa era

poleca81%

Kauczuk syntetyczny

Kauczuk syntetyczny to ogólna nazwa wszystkich kauczuków, otrzymywanych na drodze sztucznej syntezy chemicznej. Jest jednym z tworzyw sztucznych otrzymywanych przez polimeryzację, głównie styrenu, butadienu lub izoprenu. Polimer ten jest...

poleca87%

Podsumowanie wiadomości z chemii po klasie I.

Mieszanina - powstaje po wymieszaniu ze sobą co najmniej 2 składników. Mieszanina jednorodna - to mieszanina której składników nie jesteśmy w stanie rozróżnić gołym okiem ani za pomocą prostych przyrządów optycznych. Mieszanina niejednorodna...

poleca85%

Wodorotlenki

Wodorotlenki to związki chemiczne, których cząsteczki składają się z atomów metalu i grupy wodorotlenowej jednowartościowej. Wartościowość grupy OH ( wodorotlenowej) wynosi zawsze I poneważ jest to różnica wartościowości tlenu i wodoru w tej...

poleca85%

Ściąga z ćwiczeniówki chemia- wydawnictwo nowa era

kontynuacja Ściąga z ćwiczeniówki chemia- wydawnictwo nowa era chodzi o załączniki gg 9846999 zazwyczaj jestem niedostępny ale siedzę od 3:20 do 5:00

poleca85%

Używki i ich wpływ na człowieka

UŻYWKI to produkty spożywcze niemające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Najczęściej stosowane używki to: napoje alkoholowe, narkotyki, tytoń, środki farmakologiczne oraz kawa i herbata....

poleca85%

Proces prania

Proces Prania Pranie ma na celu usunięcie brudu , który gromadzi się na odzieży czy bieliźnie w czasie ich użytkowania. Jako środków piorących używa się mydeł wyrabianych z tłuszczów zwierzęcych i roślinnych oraz syntetycznych środków piorących....

poleca85%

Chemia - zagadnienia

Alotropia- zjawisko występowania różnych odmian krystalograficznych tego samego pierwiastka chem. Alotropia jest szczególnym przypadkiem polimorfizmu czyli różnopostaciowości subst. Odmiany alotropowe nie są różnymi stanami skupienia materii, ale...

poleca85%

Artykuł na temat wody

Reklamy zachwalają butelkowane wody mineralne jako źródło zdrowej wody bogatej w składniki mineralne tak potrzebne przecież organizmowi człowieka. Czym jednak różnią się one od "zwykłej kranówki"? Zanim to wyjaśnię musimy sobie zadać...

poleca85%

Jedwab sztuczny i wiskoza

Do końca XIX wieku ludzie wykorzystywali do produkcji odzieży jedynie włókna naturalne występujące w przyrodzie, takie jak: len, bawełna, wełna, jedwab naturalny. Pierwsze koncepcje otrzymywania włókna sztucznego pojawiły się na początku XVIII...

poleca85%

Spis pojęć i zagadnień z chemii dla 3 klasy ("chemia dla gimnazjum", wyd. nowa era)

Związki organiczne - związki węgla występujące w żywych organizmach Diament }odmiana alotropowa węgla Grafit }odmiana alotropowa węgla Fullereny }odmiana alotropowa węgla Alotropia - występowanie tego samego pierwiastka w odmianach...

poleca85%

Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdziału

1. Mieszanina - to substancja składająca się z co najmniej dwóch składników. 2. Podział mieszanin : * jednorodna - nie można odróżnić jej składników ( woda +cukier, powietrze ) * niejednorodna - składniki można zobaczyć ( woda + piasek;...

poleca85%

Kwasy i sole w produktach spożywczych - dodatki do żywności

Pod pojęciem substancji dodatkowej do żywności określa się substancję, która zazwyczaj sama nie jest spożywana jako żywność i nie jest używana jako typowy jej składnik, mająca lub nie mająca wartości odżywczej. Jej świadome wprowadzenie do...

poleca85%

Kwasy - powtórka wiadomości

1. Kwas chlorowodorowy ( kwas solny) . Wzór sumaryczny : HCl Wzór strukturalny : Model cząsteczki : 2. Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego: H2+Cl2 2 HCl (postać gazowa) HCl (+H2O) HCl (postać ciekła) 2 NaCl...

poleca85%

Chemia a odzież

Współczesny człowiek ma do dyspozycji wiele tkanin o najróżnorodniejszych właściwościach produkowanych przez przemysł włókienniczych. W lecie najchętniej ubieramy się w materiały bawełniane, w zimie wolimy ciepłą wełnę, doceniamy również niemnące...

poleca85%

Alkohole, mydla, estry

Alkohole (alkanole)-pochodne węglowodorów, zawierajace w czasteczkach grupe hydroksylowa –OH, która jest tzw grupa funkcyjna Fermentacja alkoholowa-reakcja biochemiczna, polegajaca na powstawaniu etanolu z cukrow prostych (np. z glukozy)...

poleca85%

WIĄZANIA CHEMICZNE

Reguła dubletu i oktetu elektronowego - • WIĄZANIA CHEMICZNE - sumaryczny efekt różnego rodzaju oddziaływań pomiędzy wiążącymi się atomami, w wyniku czego następuje obniżenie energii układu. • Uzyskanie dubletu lub oktetu elektronowego,...

poleca85%

Konserwant, konserwanty

Konserwant inaczej środek konserwujący – związek chemiczny (lub mieszanina związków chemicznych), które powodują przedłużenie przydatności do spożycia lub trwałości produktów spożywczych i przemysłowych. Najczęściej konserwanty dodawane są do...

poleca85%

Znaczenie wody w gospodarce człowieka

ZNACZENIE WODY W GOSPODARCE CZŁOWIEKA Człowiek bez jedzenia może przeżyć ponad miesiąc, jednak bez wody można przeżyć tylko kilka dni. Zasoby wodne na naszej planecie wystarczyłyby na zaspokojenie naszych potrzeb. Niedobory wody powodują niskie...

poleca85%

Konserwanty

Stosunkowo często w przetworzonych produktach spożywczych znajdują się specyficzne substancje zwane konserwantami (oznaczone symbolem E). Konserwanty są dodawane celem uniknięcia rozwoju szkodliwych bakteri, drożdży, pleśni, drobnoustrojów...

poleca85%

Barwniki i pigmenty

Barwniki i pigmenty schemat: symbol E - nazwy handlowe i systematyczne - kolor, pochodzenie; dodawany do produktów E 170 - węglan wapnia (pigment) - biały; pasty do zębów (środek ścierny), kalcpiryna (substancja osłonowa) E 171 - dwutlenek...

poleca85%

Nikotyna

Główną trucizną jest nikotyna, 1 papierosie jest od 0,4 mg do 1,8 mgtej substancji z czego do organizmu dostaje się 30%.W stanie czystym nikotyna jest bezbarwną, oleistą, higroskopijną cieczą.Na powietrzu brunatnieje.Rozpuszcza się w wodzie oraz...

poleca85%

Chemia Surowce i tworzywa

załącziki zawierają dział z książki chemia dla gimnazju, autorów: Jan Kulawik, Teresa Kulawik i Maria Litwin dział o surowcach i tworzywach.! bede jutro z tego ściągac, napisze czy w ogole dobre te ściągi czy nie.

poleca85%

Woda

Woda życiodajna substancja - bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Potrzebuje jej i słoń, i bakteria; nie można...

poleca85%

Woda w życiu człowieka

Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby zycia na ziemi. Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Dla niektórych zwierząt –ryb i innych zwierząt wodnych- jest środowiskiem życia. Rośliny same wytwarzają sobie...

poleca85%

Konserwanty

KONSERWANTY Substancje dodawane do żywności w celu zapobiegania rozwojowi bakterii, grzybów i wirusów. Wiele z nich ma niekorzystny wpływ na zdrowie, ale działanie konserwujące mają także związki nieszkodliwe, a nawet potrzebne dla zdrowia (wit....