profil

Chemia - zagadnienia

poleca 84% 738 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alotropia- zjawisko występowania różnych odmian krystalograficznych tego samego pierwiastka chem. Alotropia jest szczególnym przypadkiem polimorfizmu czyli różnopostaciowości subst. Odmiany alotropowe nie są różnymi stanami skupienia materii, ale przejścia z jednej odmiany alotropowej do drugiej są przemianami fazowymi pierwszego rzędu. Nie zachodzą one jednak w ściśle określonych temp. lecz są zależne od termicznej historii próbek. Powoduje to że dany pierwiastek może wyst. W 2 różnych odmianach alotropowych alotropowych tej samej temp.
Odmiany alotropowe węgla: a)diament, b)grafit, c)fullereny.
Rodzaje węgli kopalnych: a) brunatny<ok.75%węgla>,b) torf<65%>,c)antracyt<95%>,d)kamienny<90%>
Węgle sztuczne: koks, węgiel drzewny.
Ropa naftowa- powstała miliony lat temu przy udziale słonych wód. Ropa naft. Jest to mieszanina. Właściwości: ciecz brunatna lub czarna o charakterystycznym zapachu, nierozpuszczalna w wodzie, lżejsza od wody, o małej gęstości, palna-pali się żółtoczerwonym kopcącympłomieniem.
Destylacja to rozdzielenie ciekłej mieszaniny zw. Chem. Przez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników. Stosuje się ją w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej zw. Składowych.
Destylacja frakcyjna ropy naft.: Otrzymujemy z niej: gaz rafineryjny, benzynę, oleje napędowe, oleje smarowe, wazelinę, parafinę.
Kraking- polega na rozszczepianiu długich łańcuchów węglowych na mniejsze. Ma na celu uzyskanie benzyny z wyżej wrzących frakcji
Ropy naftowej.
Reforming- proces uszlachetniania benzyny w celu zwiększenia liczby oktanowej.
Gaz ziemny: surowiec energetyczny, wysoko kaloryczna paliwo, częsty towarzyszy złożą ropy naftowej. Gaz ziemny to mieszanina: metan, etan, propan, butan. Właściwości: gaz bezbarwny, bez zapachu, lżejszy od powietrza, nierozpuszczalny w wodzie, palny, pali się na niebiesko, zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.
Alkeny są aktywne chemicznie, ulegają reakcji przyłączania bromu, chloru, wodoru, chlorowodoru.
Węglowodory: to zw. Chem. Zb. Z węgla i wodoru, np.C5H12. Węglowodory dzielimy na nasycone i nienasycone. Nasycone to węglowodory, w których między atomami węgla jest wiązanie poj.,Np. C5H12, Nienasycone ? między atomami węgla występuje podwójne lub potrójne wiązanie.
Szereg homologiczny to grupa zw. Różniąca się grupą CH2<o jeden węgiel i dwa wodory> MetanCH4, Etan C2H6, Propan C3H8, Butan C4H10.Właściwości: zmieniają się w zależności od długości łańcucha (1-4at węgla-gazy, 5-16ciecze,poz.16ciała stałe) Węglowodory alkany są mało aktywne chem. Na świetle lub przy użyciu katalizatora reagują z chlorowcami dając reakcję powstawania. Alkany nie odbarwiają roztw. Manganianu7potasu, ulegają rak. Spalania KmnO4. Alkeny ulegają reakcji polimeryzacji, odbarwiają roztwór manganianu potasu i wodę bromową, ulegają reakcji spalania C2H4, >CO2 H2O. Alkiny: otrzymywanie: działanie wodą bromową na karbit. W: wiązanie potrójne zwiększa aktywność chem. Reaguje z chlorem, bromem, wodorem, chlorowodorem, dając reakcje przyłączania C2H2 Br2>C2H2 Br2>C,2H2Br4 Reakcja z wodorem: C2H2 H2>C2H4 H2>C2H6. Etan odbarwia manganian 7 potasu i wodę bromową. Ulega reakcji polimeryzacji. Ulega reakcją spalania. Br2- woda bromowa. Spalanie całkowite: C2H2 O2>CO2 H2O; C2H2 O2> CO H2O; C2H2 O2>C H2O. Porównanie właściwości. Węglowodory O2 a)CO2 H2O,b) CO H2O,c)C H2O

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty