profil

Spis pojęć i zagadnień z chemii dla 3 klasy ("chemia dla gimnazjum", wyd. nowa era)

poleca 84% 804 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Związki organiczne - związki węgla występujące w żywych organizmach
Diament }odmiana alotropowa węgla
Grafit }odmiana alotropowa węgla
Fullereny }odmiana alotropowa węgla
Alotropia - występowanie tego samego pierwiastka w odmianach
różniących się od siebie budową wewnętrzną
Szereg homologiczny - szereg związków organicznych o
podobnej budowie i właściwościach, w którym każdy człon
posiada o jedną grupę -CH2- więcej niż poprzedni
Kraking - sposób otrzymywania benzyny syntetycznej, polegający
na pękaniu długich łańcuchów węglowych w węglowodorach i
powstawaniu cząsteczek o krótszych łańcuchach węglowych
Węglowodory nienasycone - związki organiczne węgla z wodorem,
zawierające w cząsteczkachwiązanie wielokrotne pomiędzy atomami węgla
Wiązanie wielokrotne - podwójne lub potrójne wiązanie występujące w
cząsteczkach związków organicznych
Polimeryzacja - reakcja łączenia się pojedyńczych cząsteczek związku
chemicznego (monomerów) w wielkocząsteczkowy produkt - polimer
Katalizator - substancja zwiększająca szybkość reakcjii chemicznych
Biodegradacja - proces naturalnego rozkładu zanieczyszczeń, w
którego wyniku powstają substancje przyjazne środowisku przyrodniczemu
Węglowodory nasycone i nienasycone ulegają reakcjom spalania:
-całkowitego, dając produkty: CO2 i H2O
-półspalania, dając produkty: CO i H2O
-niecałkowitego, dając produkty: C i H2O
Alkany CnH2n+2 - węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki
zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla.
Alkeny CnH2n - węglowodory łańcuchowe nienasycone, których cząsteczki
zawierają jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla.
Alkiny CnH2n-2 - węglowodory łańcuchowe nienasycone, których cząsteczki
zawierają jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla.
Kolejność nazw ze względu na ilość cząsteczek węgla:
1Metan 2Etan 3Propan 4Butan 5Pentan 6Heksan 7Heptan 8Oktan 9Nonan 10Dekan
Metan CH4 -Gaz, bezbarwny, bezwonny, nierozpuszczalny w wodzie, lżejszy od powietrza,
bardzo aktywny chemicznie, ulega reakcjom spalania ,przyłączania i polimeryzacji.
Eten(etylen) C2 H4-Gaz, bezbarwny, o przyjemnym zapachu, nierozpuszczalny w wodzie,
bardzo aktywny chemicznie, ulega reakcjom spalania ,przyłączania i polimeryzacji.
Etyn(acetylen) C2H2 -Gaz, bezbarwny, bezwonny, nierozpuszczalny w wodzie,
lżejszy od powietrza, bardzo aktywny chemicznie, ulega reakcjom spalania ,przyłączania i polimeryzacji.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty