profil

Kultura starożytnych Greków

poleca 62% 113 głosów

Kultura duchowa i materialna starożytnych Greków uchodzi do dnia dzisiejszego za jedno z największych osiągnięć człowieka. W połączeniu z kulturą starożytnego Rzymu stała się ona w wielu dziedzinach podstawą kultury europejskiej.

Do największych osiągnięć kulturalnych starożytnych Greków możemy zaliczyć:
– zapoczątkowanie badań naukowych poprzez odejście od bezkrytycznej wiary w mity,
– rozwój nauk szczegółowych, np. medycyny (Hipokrates zwany jest ojcem medycyny),
– rozwój filozofii (Tales z Miletu, Sokrates, Platon, Arystoteles),
– rozkwit literatury, np. epopei (Homer), liryki (Safona) oraz dramatu (Sofokles, Ajschylos, Eurypides, Arystofanes),
– rozwój teatru,
– rozwój sztuki – świątynie (Partenon w Atenach), teatry, rzeźba, malarstwo.

Współczesny widok Akropolu
Współczesny widok Akropolu

Naczynie z V wieku p.n.e. przedstawiające zajęcia w szkole
Naczynie z V wieku p.n.e. przedstawiające zajęcia w szkole

Warto pamiętać

Grecy wierzyli, iż w okresie przed powstaniem filozofii w VII i VI wieku p.n.e. żyło siedmiu mędrców, którzy zasłynęli z wielu powiedzeń i sentencji. Główną cechą ich myśli była praktyczność oraz mądrość życiowa. Rozmaici autorzy sporządzali różne listy owych siedmiu mędrców. Zaliczano do nich m.in. Talesa z Miletu, Solona, Pittakosa z Mityleny i Biasa z Prieny.
Najtrudniej poznać samego siebie.
Tales z Miletu Najlepszym nauczycielem jest czas.
Sposób wręczania ma większą wartość od podarunku.
Pittakos
Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą.
Solon
Wszystko, co mam, noszę ze sobą.
Bias z Prieny

Pojęcia

filozofia – nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat człowieka i jego miejsca w świecie. Użycie tego słowa po raz pierwszy przypisuje się Pitagorasowi, Herodotowi lub Heraklitowi. Za pierwszego filozofa uważa się Talesa z Miletu. Termin „filozofia” wywodzi się z dwóch słów filia (miłość) oraz sofia (mądrość), a oznacza umiłowanie mądrości

Literatura

K. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa 1987.
J. Legowicz: Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa 1986.

Oś czasu

722 p.n.e. - podbój Izraela przez Asyrię
501 p.n.e. - powołanie pierwszego dyktatora w Rzymie

Podoba się? Tak Nie