profil

Starożytna Grecja i jej mieszkańcy

poleca 51% 125 głosów

Cywilizacja stworzona przez starożytnych Greków jest jednym z największych osiągnięć człowieka. Centrum tej cywilizacji stanowiła południowa część Półwyspu Bałkańskiego, wyspy na Morzu Egejskim oraz zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej.

Warunki naturalne (wysokie góry, mało urodzajne gleby, dobrze rozwinięta linia brzegowa, duża liczba wysp) wpłynęły na zajęcia i sposób życia starożytnych Greków. Wielu z nich musiało szukać zajęć poza rolnictwem. Zajmowali się więc handlem, rzemiosłem oraz rybołówstwem.

Pierwsza cywilizacja grecka rozwinęła się na wyspie o nazwie Kreta na przełomie III i IV tysiąclecia p.n.e. Z nieznanych powodów została ona zniszczona. Za protoplastów Greków uchodzą plemiona, które przybyły do Grecji w II tysiącleciu p.n.e. z północy. Dzięki kolonizacji cywilizacja grecka rozszerzyła się z południa Półwyspu Bałkańskiego na wyspy Morza Egejskiego, wybrzeża Azji Mniejszej i Morza Czarnego.

Pojęcia

kolonizacja – zakładanie nowych miast i osiedli na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych
cywilizacja minojska – cywilizacja rozwijająca się na Krecie na przełomie IV i III wieku p.n.e., nazwana tak od imienia legendarnego króla Minosa, który miał władać wyspą

Literatura

B. Bravo, E. Wipszycka: Historia starożytnych Greków. Tom 1. Warszawa 1988.
L. Press: Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa. Warszawa 1971.

Daty

III/IV tysiąclecie p.n.e. - rozwój cywilizacji minojskiej na Krecie
II tysiąclecie p.n.e. - osiedlenie się plemion greckich na południu Półwyspu Bałkańskiego

Podoba się? Tak Nie