profil

Hellenizm

poleca 62% 34 głosów

Imperium stworzone przez Aleksandra Wielkiego po jego śmierci rozpadło się i zostało podzielone pomiędzy wodzów jego armii. W wyniku długotrwałych wojen powstały trzy główne monarchie hellenistyczne (IV/III wiek p.n.e.): Egipt rządzony przez dynastię Ptolemeuszy, Mezopotamia i Syria rządzone przez Seleucydów oraz Macedonia, w której władali Antygonidzi.

Istniały także inne państwa hellenistyczne, np. państwo pergamońskie. Wszystkie one toczyły ze sobą zacięte wojny. Ostatecznie państwa hellenistyczne zostały zlikwidowane przez Rzymian, Partów i Siaków.

Podboje Aleksandra Wielkiego doprowadziły do ukształtowania się kultury hellenistycznej. Powstanie państw rządzonych przez Greków i Macedończyków, a zamieszkałych w większości przez ludność rodzimą, spowodowało wzajemne przenikanie się wpływów w dziedzinie wychowania, literatury, wierzeń, ubioru, filozofii i nauki. Głównymi ośrodkami rozwoju kultury hellenistycznej były: Aleksandria w Egipcie, Pergamon, Antiochia i Ateny.

Warto pamiętać

Okres hellenizmu to okres rozwoju nauki. Około 285 roku król Egiptu Ptolemeusz założył w Aleksandrii pierwszą w świecie akademię nauk pod nazwą Muzaion. Jednym z największych osiągnięć nauki okresu helleńskiego była działalność Euklidesa z Aleksandrii, którego podręcznik geometrii pt. Elementy geometrii miał 1700 wydań.

Literatura

B. Bravo, E. Wipszycka: Historia starożytnych Greków. Tom 3. Warszawa 1992.
A. Świderek: Hellada królów. Warszawa 1969.
A. Świderek: Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta. Warszawa1978.

Daty

IV/III wiek p.n.e. - powstanie systemu państw hellenistycznych w wyniku trwających ponad 40 lat wojen
30 rok p.n.e. - likwidacja ostatniego państwa hellenistycznego (Egiptu) przez Rzymian

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: