profil

Starożytne Indie

poleca 61% 179 głosów

Najstarsze cywilizacje Indii powstały w III tysiącleciu p.n.e. Do dnia dzisiejszego znamy dwa miasta tej kultury: Harappa i Mohendżo-Daro. Były to na owe czasy potężne metropolie zbudowane z wypalonej cegły,posiadające kanalizację oraz wodociągi. Nie udało się jednak wyjaśnić, w jaki sposób powstały owe kultury oraz kim byli ich twórcy.

Około 1500 roku p.n.e. tereny Indii zostały zajęte przez plemiona, które nazywały siebie Ariami, czyli szlachetnymi. Cechą charakterystyczną stosunków społecznych wprowadzonych przez Ariów był podział całego społeczeństwa na cztery zamknięte grupy społeczne, tzw. kasty: kapłanów, wojowników,rolników i służących. Poza kastami pozostawała ludność najbardziej upośledzona, głównie niewolnicy.

Relief przedstawiający władcę. Muzeum w Madras
Relief przedstawiający władcę. Muzeum w Madras

Pod względem politycznym, poczynając od podboju Ariów, Indie były podzielone na wiele państw, które rządzone były przez królów. Zjednoczone, jedno wielkie państwo indyjskie powstało około 312 roku p.n.e. Jego założycielem był Czandragupta.

W VI wieku p.n.e. tradycyjna religia Indii – braminizm– została zastąpiona przez buddyzm.
Statua Buddy w Kamakurze w Japonii
Statua Buddy w Kamakurze w Japonii

Warto pamiętać

W nauce stale toczy się dyskusja nad charakterem pierwszych cywilizacji istniejących w dorzeczu Indusu i Gangesu. Na podstawie tego, iż w ośrodkach miejskich (Harappa i Mohendżo-Daro) nie znaleziono śladów istnienia pałaców królewskich oraz pochówków władców, za to centralną budowlą każdego z tych ośrodków stanowi budynek o przeznaczeniu kultowym, wysuwa się wniosek, iż cywilizacja ta była rządzona przez kapłanów.

Pojęcia

braminizm – religia oparta na wielobóstwie, wprowadzona w Indiach przez Ariów
buddyzm – religia, której założycielem w VI wieku p.n.e. był Budda, zakładająca, iż głównym celem człowieka jest osiągnięcie nirwany, opierająca etykę na miłości bliźniego, głosząca równość ludzi pod względem rasowym, narodowym, społecznym
kasty – zamknięte grupy społeczne w starożytnych Indiach

Literatura

J. Kieniewicz: Historia Indii. Wrocław 1985.
A.L. Basham: Indie od początku dziejów do podboju muzułmańskiego. Warszawa 1967.
W. Erman, E. Tiomkin: Mity starożytnych Indii. Bydgoszcz 1987.
M. Jakimowicz-Shah, A. Jakimowicz: Mitologia indyjska. Warszawa 1986.

Daty

III tysiąclecie p.n.e. - powstanie pierwszych cywilizacji w Indiach
1500 rok p.n.e. - najazd Ariów na Indie i podbój ludności miejscowej
VI wiek p.n.e. - życie i działalność Buddy – powstanie buddyzmu

Oś czasu

ok. 1450-1380 - zajęcie przez Achajów Wysp Morza Egejskiego
1300 p.n.e.m - wędrówka Józefa i plemion izraelskich do Egiptu

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: