profil

Starożytna Palestyna

poleca 50% 126 głosów

Pierwsze informacje o plemionach izraelskich, które jako koczownicze wędrowały po terenach Bliskiego Wschodu, pochodzą z połowy II tysiąclecia p.n.e. Jedna z tych grup zawędrowała zapewne w XIV wieku p.n.e. do Egiptu.

Państwo palestyńskie powstało w XIII wieku p.n.e. na skutek podboju terenów Kannaanu przez 12 plemion izraelskich pod wodzą Mojżesza. Na skutek zagrożenia zewnętrznego ze strony wrogich plemion około 1020 roku p.n.e. doszło do powstania królestwa palestyńskiego. Największymi królami Izraela byli: Saul, Dawid i Salomon rządzący Palestyną w X wieku p.n.e. Po śmierci Salomona jedno państwo izraelskie podzieliło się na dwa królestwa: izraelskie oraz judzkie.

Izraelici byli monoteistami, tzn. wierzyli w jednego boga Jahwe. Jest to zjawisko wyjątkowe, albowiem wszystkie ludy okoliczne żyjące w starożytności na Bliskim Wschodzie wierzyły w wielu bogów. Izraelici wierzyli, że Jahwe wybrał ich spośród wszystkich narodów i zawarł z nimi przymierze.

Pojęcia

Jahwe – imię boga Izraelitów, w tłumaczeniu oznacza „Ten, który jest”
Prorocy – określenie ludzi, którzy słyszeli głos boży i przekazywali go ludowi; odegrali oni wielką rolę w historii narodu izraelskiego, np. Jeremiasz, Eliasz, Elizeusz

Literatura

M. Grant: Dzieje dawnego Izraela. Warszawa 1991.
A. Chouraqui: Życie codzienne ludzi Biblii. Warszawa 1995.
M. Bocian: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. Kraków 1995.

Daty

XIV wiek p.n.e. - przybycie Izraelitów do Egiptu
XIII wiek p.n.e. - wyjście Izraelitów pod wodzą Mojżesza z Egiptu i podbój Kannaanu
XI wiek p.n.e. - powstanie królestwa izraelskiego

Oś czasu

ok. 1000-900 p.n.e. początki państwa spartańskiego
800 p.n.e. - Grecy przyjmują alfabet fenicki

Podoba się? Tak Nie