profil

Powstanie państwa egipskiego

poleca 51% 123 głosów

Państwo egipskie powstało około 3000 roku p.n.e. w wyniku podboju Egiptu Dolnego przez mieszkańców Egiptu Górnego. Miał tego dokonać założyciel pierszej dynastii władców egipskich – Narmer (Menes).

Powstanie jednego dużego państwa egipskiego było skutkiem warunków naturalnych Egiptu. Uprawa ziemi oraz hodowla były możliwe tylko dzięki zbudowaniu systemu kanałów i tam, które zapewniały dostateczną ilość wody w czasie pory suchej. Aby zbudować i utrzymać w użytkowaniu ten system, trzeba było stworzyć skomplikowany system organizacji ludzi. Potrzeba organizowania ludzi w celu budowy, a następnie eksploatacji sieci irygacyjnej oraz przesyłania informacji na temat wylewów Nilu były czynnikami jednoczącymi ziemie nad Nilem w jedno państwo.

Warto pamiętać

Według historyków król Narmer (Menes) może być tylko symbolem zjednoczenia całego Egiptu, a zjednoczenie to dokonało się w trakcie licznych podbojów dokonywanych przez wielu władców Dolnego Egiptu o imionach np. Skorpion, Ah.

Pojęcia

sieć irygacyjna – system rowów i tam służących do nawadniania pól położonych w dalszej odległości od rzeki zapewniającej wodę
hieroglify – najwcześniejszy rodzaj pisma starożytnego Egiptu, obok pisma hieratycznego i demotycznego. Nazwa wywodzi się (podobnie jak nazwa władcy – faraona) z greki i oznacza „święte znaki”

Literatura

L. Krzyżaniak: Egipt przed piramidami. Warszawa 1980.

Daty

3000 rok p.n.e. - powstanie państwa egipskiego

Oś czasu

4500 p.n.e. - przybycie ludności neolitycznej do Grecji
3000 p.n.e. - pierwsze szkoły w Sumerze(męskie)

Podoba się? Tak Nie