profil

Sport w starożytnej Grecji

poleca 53% 186 głosów

Starożytni Grecy przywiązywali wielką wagę do sprawności fizycznej. Miejscami, gdzie mogli uprawiać sporty,a zarazem oddawać się rozrywkom intelektualnym, były budynki zwane palestrami lub gimnazjonami.

W gimnazjonie były miejsca dla uprawiania różnych dziedzin sportu, osobne dla sportowców zaawansowanych i osobne dla amatorów. Znajdowały się tam również pomieszczenia, w których można było prowadzić naukowe dyskusje lub wykłady. Gimnazjon był również wyposażony w łazienki z zimną oraz ciepłą wodą, a także w łaźnie. Grecy bardzo często organizowali zawody sportowe. Największe i cieszące się największą sławą to igrzyska, które urządzano ku czci bogów: w Olimpii i w Nemei ku czci Zeusa, w pobliżu Delf ku czci Apollina i na Istmos ku czci Posejdona.

Warto pamiętać

W czasie trwania igrzysk olimpijskich Greków obowiązywał tzw. „pokój boży”– ekecheiria. Wszystkie państwa-miasta greckie musiały zaprzestać walk i wojen w tym okresie. „Pokój boży” trwał zazwyczaj dwa miesiące. Pierwszą olimpiadę w okresie nowożytnym zorganizowano w 1896 roku z inicjatywy barona Pierre’a de Cubertina. Okazało się jednak, iż nie znalazła zastosowania idea „pokoju bożego” z okazji olimpiad. W latach I i II wojny światowej igrzyska olimpijskie nie odbyły się w 1916, 1940 i 1944 roku.

Pojęcia

olimpiada:
– zawody sportowe odbywane w Grecji co cztery lata w Olimpii ku czci Zeusa
– jednostka czasu w starożytnej Grecji, mająca 4 lata i służąca do określania daty rocznej

Literatura

L. Winniczuk: Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu. Część 1-2.Warszawa 1983.

Daty

776 rok p.n.e. - pierwsze igrzyska olimpijskie

Oś czasu

700 p.n.e. - początek systematycznych obserwacji astronomicznych w Babilonii
509 p.n.e. - traktat handlowy Rzymu z Kartaginą
450 p.n.e. - prawo XII tablic w Rzymie

Podoba się? Tak Nie