profil

Tryby warunkowe

poleca 86% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tryby Warunkowe
Tryby warunkowe mogą rozpoczynać się od zwrotów (should,supposing,but for)
Gdy składamy zdanie w trybie warunkowym zawiera ono :
*zdanie warunkowe, podrzędne<zawierające warunek wystąpienia danego zdarzenia>
* zdanie główne, nadrzędne< mówiące o warunkowanym wydarzeniu>
Te zdania może równierz rozpoczynać spójnik (np.unless,if)
Najczęściej struktura takiego zdania wygląda następująco:
IF + condition + result

lub
result + IF + condition

Używamy tych czasów gdy:

okres warunkowy prawdopodobieństwo czas
zero conditional 100% dowolny
first conditional mniej więcej 50% przyszłość/teraźniejszość
second conditional 0% -kilka % przyszłość/teraźniejszość
third conditional 0% przeszłość


WYRÓŻNIAMY :
Zerowy tryb warunkowy
I tryb warunkowy
II tryb warunkowy
III tryb warunkowy

1) Zerowy tryb warunkowy:
(Present Simple / Continuous) + (if + Present Simple / Continuous)

(zdanie nadrzędne + if + zdanie podrzędne warunkowe – powód, warunek LUB
if + zdanie podrzędne warunkowe – powód, warunek + zdanie nadrzędne)

Tego trybu używamy :mowa o trwałym lub powtarzającym się stanie rzeczy, a nie o jednostkowym zdarzeniu. Mowa jest o teraźniejszości.

2. I tryb warunkowy
(Future Simple) + (if + Present Simple)

(zdanie nadrzędne + if + zdanie podrzędne warunkowe – powód, warunek LUB
if + zdanie podrzędne warunkowe – powód, warunek + zdanie nadrzędne)

Używamy go: mowa o tym, że jeżeli zostanie spełniony pewien warunek w przyszłości, to będzie taki a taki skutek. Mowa jest o przyszłości.

3.II tryb wrunkowy
(would + bezokolicznik) + (if + Past Simple)

(zdanie nadrzędne + if + zdanie podrzędne warunkowe – powód, warunek LUB
if + zdanie podrzędne warunkowe – powód, warunek + zdanie nadrzędne)

4.III tryb warunkowy:
(would + have + III forma czasownika) + (if + Past Perfect)

(zdanie nadrzędne + if + zdanie podrzędne warunkowe – powód, warunek LUB
if + zdanie podrzędne warunkowe – powód, warunek + zdanie nadrzędne)

A OTO KILKA ĆWICZEŃ:
Uzupełnij poniższe dialogi (I tryb warunkowy):

A: Why do you want to pass this exam?

B: I want to study architecture. If … (If I pass this exam, I’ll study architecture.)


A: Why do you think of changing your job?

B: I want to earn more. If …

A: Why does Alice want to become a nurse?

B: She wants to work in a hospital. If she …

A: Why do you want to go to Paris?

B: I want to learn French. If …

A: Why does Robert want to get a house in the country?

B: He wants to spend pleasant weekends in the fresh air. If he …

A: Why are you trying to eat less?

B: I want to lose some weight. If …

A: Why don’t you want to pay the Smiths a visit?

B: I want to meet Tom. If …

Odpowiedz na pytania według wzoru:

What would happen if you wrote more letters? (get more letters)

If I wrote more letters, I would (I’d) get more letters.

What would you do if you lost your keys? (have new ones made)

What would you do if your car was stolen? (call the police)

What cities would you visit if you went to America? (New York, San Francisco)

What would you do if you saw a house on fire? (call the Fire Brigade)

What would happen if Steve stopped smoking? (feel better)

What would you do if the Smiths came? (offer them a drink)

What would you do if you wanted to learn to drive? (take driving lessons)

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata