profil

Tryb rozkazujący

poleca 85% 215 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Trybu rozkazującego używamy w instrukcjach, radach, wskazówkach i rozkazach, a także w zaproszeniach:
Call me Harry (Mów/mówcie do mnie Harry)

Follow the signs ( Kieruj/kierujcie się znakami)
Don't mind me. (Nie przejmuj/przejmujcie się mną)
Push ( Pchaj)

W trybie rozkazującym czasownik występuje bez końcówek i bez zaimka osobowego:
Come here ( Chodź/chodźcie tu)

Przeczenie tworzymy dodając operator don't
Don't wait for me (Nie czekaj/czekajcie na mnie)

Dodając please z odpowiednią intonacją można złagodzić wypowiedź:
Open your suitcase, please ( Proszę otworzyć walizkę)
Please don't do that (Proszę tgo nie robić)

Podoba się? Tak Nie