profil

Second conditional (drugi okres warunkowy)

poleca 84% 806 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Drugi okres warunkowy używamy, kiedy mówimy o wydarzeniach nierealnych, mało prawdopodobnych lub kiedy udzielamy rad.

Forma:
1.zdanie podrzędne-Past Simple[II forma czasownika]
2.zdanie nadrzędne-Future in the past [would/wouldn't]


I kilka przykładów

1.If I had some free time, I would go to the cinema.
2.If I didn't have a bike ,I would go to my school earlier than in a half an hour.
3. If I had the money, I would go to the South Africa.
4.If he could drive, he would buy a car.
5.If I were you, I would buy a DVD player.
6.I would be so happy, if I won some money on the lottery.
7. If you trained harder, you would get into the team.

Podoba się? Tak Nie