profil

Reported speech - mowa zależna

poleca 85% 894 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Reported speech - mowa zależna
TWIERDZENIA!!!:

Mowa zależna w języku angielskim polega na przetaczaniu czyjeś wypowiedzi bez cytowania. W zdaniach w mowie zależnej nie ma cydzysłowia. W tych zdaniach po słówkach takich jak: say, tell może, lecz nie musi, pojawić się słówko "that" - co znaczy "że". Przykład zdania:
He said (that) he would join the tennis club. W mowie zależnej zaimki osobowe i dzierżawcze zmieniają się z logiką przekazywanych treści, np. Paul said: "I'm listening to my new CD". Paul said (that) he was listening to his new CD.

Zazwyczaj przetaczamy czyjeś słowa jakiś czas po tym, kiedy zostały one wypowiedziane, stąd czasownik w zdaniu jest w czasie PAST SIMPLE.

Czasy w zdaniu zmieniają się z mowy niezależnej na mowę zależną w następujący sposób:

MOWA NIEZALEŻNA MOWA ZALEŻNA
Present Simple Past Simple
np. "I need a holiday", he said. He said (that) he needed a holiday.
Present Continuous Past Continuous
"I'm cooking dinner", Peter siad. Peter said (that) he was cooking dinner.
Present Perfect Past Perfect
np. "I've been to Italy twice, she said. She said (that) she had been to Ital twice.
Past Simple Past Perfect
"I saw him yesterday", she said. She said (that) she had seen him the day before.
Future Simple Conditional (would)
"We'll go to the supermarket", he said He said (that) they would go to the supermarket.

Zamiana słów z mowy niezależnej w mowę zależną

MOWA NIEZALEŻNA MOWA ZALEŻNA
now then, at the time
today that day, that night
yesterday the day before,the previous day
this week that week
last week the week before, the previous week
next week the week after, the following week
ago before
here there
tommorow the following day, the next day

ĆWICZENIA:
1. Przekształć podane zdania z mowy niezależnej na mowę zależną
"I swim every day", she said..........................................................................................................
"He is writing a letter", Ann said......................................................................................................
"My mum has baked a cake", Kamila said........................................................................................
"I finished my homework", Peter said..............................................................................................
"I saw him yesterday", Peter said....................................................................................................

PYTANIA:
Czasowniki wprowadzające w pytaniach w mowie zależnej rozpoczynają się od słówek: ask, wonder, want to itd. Pytania w mowie zależnej mają szyk zdania oznajmującego i nie stawiamy po nich znaku zapytania.

Jeśli przytoczone pytanie rozpoczyna suę od słówka pytanego, np.: who, what, how, itp., stawiamy je na początku w pytaniach w mowie zależnej.

Pytania w mowie niezależnej: She said to me: "Who are you talking to"?
Pytania w mowie zależnej: She asked to me who J was talking to.

Jeśli pytania w mowie niezależnej rozpoczyna się od czas. posiłkowego: do, has, can, did, have, to na początku pytania w mowie zależnej stawiamy if lub whether, co odpowiada polskiemu pytaniu "czy".

Pytanie w mowie niezależnej: He said to her: "Did you go to the library yesterday"?
Pytania w mowie zależnej: He asked her if/whether she had gone to the library the day before.

PRZECZENIA:
Rozkazy i polecenia
Jeśli zdanie rozpoczyna się od Let's, to czasownikiem na początku będzie "ask", np.
Let's watch TV, said John. John ask them to watch TV (czasownik jest w pierwszej formie).

lub:
Open the window (tell)
Don't open the window, the teacher said.
The teacher told the students to open the window
The teatcher told the students not to open the window (not)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata