profil

Stopień wyższy i najwyższy przymiotników

poleca 66% 1728 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tworzenie
KRÓTKIE PRZYMIOTNIKI

*Do przymiotników jednosylabowych i niektórych dwusylabowych w stopniu wyższym dodajemy końcówkę - er, natomiast w stopniu najwyższym końcówkę - est.

- small - smaller - smallest
- big - bigger - biggest

*Przymiotniki dwusylabowe i dłuższe w stopniu wyższym poprzedzamy słowem - more, natomiast w stopniu najwyższym słowem - most.

- beautiful - more beautiful - the most beautiful
- friendly - more friendlier - the most friendliest

*Niektóre przymiotniki, takie jak clever, narrow, gentle, friendly, tworzą stopień wyższy i najwyższy na oba sposoby, to znaczy albo przez dodanie końcówek - er / - est, albo przez dodanie poprzedzającego słowa - more / - most.

- clever - cleverer - the cleverest LUB
- clever - more clever - the most clever

STOPNIOWANIE NIEREGULARNE
*W przymiotnikach jednosylabowych zakończonych na - e dodajemy - r w stopniu wyższym - st w stopniu najwyższym.

- safe - safer - safest

*W przymiotnikach jednosylabowych zakończonych pojedynczą spółgłoską następującą po krótkiej samogłosce, podwajamy spółgłoskę i dodajemy - er lub - est.

- big - bigger - the biggest

*W przymiotnikach dwusylabowych zakończonych na - ly lub - y, zamieniamy - y na - i oraz dodajemy końcówkę - er / - est.

- friendly - friendier - the friendliest

ZASTOSOWANIE
Stopień wyższy:

*Przymiotnikom w stopniu wyższym często towarzyszy słowo - than (niż).

*Przymiotników tych używamy przy porównaniu ludzi, miejsc, rzeczy itd.

- Aeroplanes are faster than trains.

Stopień najwyższy:
*Przymiotników w stopniu najwyższym używamy do porównania większej liczby rzeczy lub ludzi pod względem jakieś cechy.

*Z przymiotnikami w stopniu najwyższym często używamy konstrukcji the ... of/in. Przyimek in pojawia się w odniesieniu do miejsc.

- She's the best dancer of all.
- He is the tallest student in the class.

UWAGA: W porównaniach pojawiają się słowa very - a lot - much - a bit.

*very przymiotnik
Youe dress is very nice.

*a lot stopień wyższy przymiotnika
Mary is a lot more beautiful than Helen.

*much stopień wyższy przymiotnika
Your coffe is much hotter than mine.

*a bit stopień wyższy przymiotnika
John is a bit stronger than Peter.

PRZYMIOTNIKI
Zastosowanie:

*Przymiotniki określają rzeczowniki i mają tę samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej.

a long dress, a beautiful day, seven yellow sweaters.

*Najczęściej występują przed rzeczoenikiem lub samodzielnie po czasowniku to be.

Catherine is a tall girl. She is tall. Her brothers are tall, too.

PISOWNIA
*Większość przymiotników ma następujące końcówki (przyrostki):

- ese China - Chinese
- ful beauty - beautiful
- ical economy - economical
- ish long - longish
- ive act - active
- lees hope - hopelees
- ous danger - dangerous
- y green - greeny
- ed cramp - cramped
- ing bore - boring

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
3.10.2011 (12:47)

Świetna pomoc. Dzięki ! ; )

16.5.2011 (15:42)

dzięki.Bardzo się przydało!

27.2.2011 (10:06)

spok mam jusz zadanie z angola

Treść sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty