profil

Historia

(50)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

30 online
poleca83%

"Wiek XVI, złotym wiekiem Rzeczypospolitej"

Złoty wiek" Wiek XVI w Polsce nazwany został "złotym wiekiem" ponieważ, przyniósł on ogromny wzrost znaczenia Polski w różnych dziedzinach życia na arenie międzynarodowej. Wśród państw Europy Środkowej Polska zajmowała czołowe miejsce jako potęga...

poleca84%

Porównanie sejmu walnego z sejmem dzisiejszym

Porównanie sejmu walnego z sejmem dzisiejszej Rzeczpospolitej 1. Wybór sejmu: a) W dawnej Rzeczpospolitej posłów wybierano spośród szlachty podczas sejmików ziemskich, czyli zjazdów szlachty z danego terenu. Posłem mógł być tylko szlachcic,...

poleca82%

Złoty wiek w Polsce. Dlaczego został tak nazwany? (gospodarka, kultura, polityka zagraniczna i wewnętrzna)

Dlaczego wiek XVI w Polsce nazywamy złotym wiekiem? - gospodarka, polityka, kultura. Wiek XVI przypada na panowanie Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Stulecie to w Polsce nazwane zostało złotym wiekiem z wielu powodów. Kraj zajmował...

poleca83%

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Studium Generale, Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna) - najstarsza polska wyższa uczelnia, jeden z najstarszych w Europie uniwersytetów, mieszczący się w Krakowie. Należy do największych i...

poleca84%

Wilanów

Początki Wilanowa, zwanego dawniej Milanowem, są mało znane, ale wiadomo, że już w XIIw. istniała tu osada. Od 2 połowy XIV do połowy XVIIw. dobra należały do rodziny Milanowskich, a następnie przeszły na własność Bogusława Leszczyńskiego, który...

poleca83%

Złoty wiek w polsce

Wiek XVI jest nazywany złotym wiekiem dziejów Polski. Kraj był wówczas rozległy i zasobny. W połowie wieku liczył 990 tys. km² powierzchni i ok. 11 milionów mieszkańców. Polska stała się wówczas największym (obok Rosji i Turcji) państwem Europy a...

poleca83%

Renesans w Polsce

Jak wiemy renesans oznacza odrodzenie. Polska była bogatym krajem, se zyski czerpała ze sprzedaży żywności za granicę. Polskie ziemie były urodzajne, mieliśmy również dużo chłopów do pracy. W związku z tym że nasze państwo było bogate ludzie...

poleca83%

Piotr Krzystek

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1998 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Szczecinie. Następnie do 31 grudnia 1998 r. pracował w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku Zastępcy Dyrektora...

poleca83%

Kształtowanie sie sejmu walnego .Klasa 6

W czasie panowania............. utrwaliła się zgodnie z konstytucją Nihil novi pozycja sejmu walnego i ustaliła jego organizacja. Sejm walny składał się z trzech " stanów sejmujących " : króla, senatu i izby poselskiej. W skład senatu...

poleca75%

Najważniejsze Znaczenie- Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja miała dla Rzeczpospolitej ogromnie znaczenie. Pamiętając, że nasz kraj nie miał wtedy całkowitej władzy (nie mógł podejmować wszystkich decyzji w sprawach politycznych i funkcjonowania państwa) ze względu na państwa ościenne...