profil

Przywileje szlacheckie

poleca 84% 148 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

przywilej koszycki - 1374r. - Ludwik Węgierski
 - powierzenie urzędów państwowych Polaką
- stały podatek - 2 grosze z łana chłopskiego
- nienakładanie podatków bez zgody rycerstwa
- pokrycie kosztów przez władcę, gdy rycerze są poza granicami Polski lub w niewoli

przywilej czerwiński - 1422r. - Władysław II Jagiełło
- zakaz pełnienia przez 1 osobę funkcji sędziego i starosty
- władca nie może przejąć majątku szlachcica bez wyroku sądu

przywilej warcki - 1423r. - Władysław II Jagiełło
- ograniczenie praw chłopów do opuszczania wsi
- wyznaczenie maksymalnych cen na artykuły rzemieślnicze przez wojewodę
- wycena i wykup majątków sołtysów przez szlachtę

przywilej jedlińsko - krakowski - 1430r. 1433r. - Władysław II Jagiełło
- król nie uwięzi szlachcica bez wyroku sądu
- przedstawiciele szlachty mogą sprawować wyższe stanowiska kościelne

przywilej cerekwicko - nieszawski - 1454r. - Kazimierz IV Jagiellończyk
- potwierdzenie dotychczasowych praw
- nieustannie nowe prawa 
- nie zwoływanie pospolitego ruszenia bez zgody sejmików

przywilej piotrowski - 1496r, - Jan I Olbracht
- zwolnienie szlachty z opłat celnych za przewóz towarów
- mieszczanie nie mogą sprawować godności ani urzędów państwowych
- mieszczaństwo nie może nabywać ziemi na prawie szlacheckim

Nichil Novi - 1505r. - Aleksander Jagiellończyk
- żadna nowa ustawa nie może zostać uchwalona bez zgody szlachty

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia Polski