profil

Dlaczego wiek XVI nazywany jest Złotym wiekiem?

poleca 80% 787 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Unia lubelska

1. Rozwój literatury, anuki, sztuki, architektury renesansowej.

2. Unia Lubelska - 1659
*Nazwa Państwa: RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

*Litwa podarowała Polsce następujące ziemie:
- Ukraina
-Wołyń
- Podlasie

* Wspólne z Litwą:
- Nazwa państwa: RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
- Monarcha (władca;król)
- sejm
- waluta
- polityka zagraniczna
- przywileje szlachty

* Oddzielne z Litwą:
- urzędy
- wojsko
- skarb

3. 1561r. - Polska przyłącza Inflanty

4. Hołd Pruski - 1525 r.

* Państwo Krzyżackie przestaje istnieć. Staje się "Prusami Książęcymi"
Albert Hohenzollern składa przysięgę wierności Zygmuntowi I Staremu
Prusy Książęcy stają się lennem ( ziemia wraz z poddanymi nadawana
przez seniora za służbę wojskową).

5. Flota na Bałtyku

* Flota - straż moska

6. Tolerancja religijna w Polsce

7. Demokracja szlachecka w Polsce
* Współżądzenie szlachty wraz z królem, ale VETO nie korzystne
(VETO - nie pozwalam)

Podoba się? Tak Nie