profil

Złoty wiek w Polsce - ważne daty

poleca 85% 814 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Unia lubelska

Najważniejsze daty


1505 - Sejm uchwala konstytucję "Nihil novi", gwarantującą szlachcie udział w kierowaniu państwem.

1515 - Jagiellonowie zawierają z Habsburgami układ w Wiedniu. Poślubieni sobie potomkowie tych dynastii dziedziczą duże obszary Europy Środkowej. Korona Węgier i Czech ma przypaść Ludwikowi Jagiellończykowi, mężowi Marii Habsburskie, w razie jego śmierci ma ona przejść na jego siostrę Annę.

1525 - Zakon Krzyżacki zostaje rozwiązany

1526 - W bitwie z Turkami pod Mohaczem ginie Ludwik Jagiellończyk Habsburgowie zajmują Czechy i północną część Węgier.

1543 - Zostaje opublikowane dzieło Mikołaja Kopernika.

1569 - Zygmunt August w obliczu bezpotomnej śmierci, doprowadza to do zawarcia unii realnej między Polską a Litwą w Lublinie.

1572 - Zygmunt August umiera nie uregulowawszy kwestii następstwa tronu

1573 - Pierwsza wolna elekcja. Szlachta wybiera na króla Polski Francuza Henryka Walezego

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona