profil

Najważniejsze rzeczy z kinematyki, dynamiki i optyki

poleca 84% 1617 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Zasady dynamiki Newtona soczewka skupiająca

PIERWSZA ZASADA DYNAMIKI NEWTONA:
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku.

DRUGA ZASADA DYNAMIKI NEWTONA:
Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła wypadkowa, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie w tym ruchu jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

TRZECIA ZASADA DYNAMIKI NEWTONA:
Jeżeli ciało o masie m1 działa na ciało o masie m2 siłą o wartości F, to ciało o masie m2 działa na ciało o masie m1 siłą o wartości –F. Siła ma taki sam kierunek i wartość, ale przeciwny zwrot.
cd. załącznik

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie