profil

Przykładowy test z fizyki, ogólne wiadomości

poleca 82% 1286 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podaj wzór na ciśnienie.

Q = m c
p = F/S
F = m g
v = s/t

Jak nazywa się przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego?

Stoper
Higrometr
Kalejdoskop
Barometr

Platforma o szer. 30m i dł. 40 m jedzie z prędkością v1 = 0, 5m/s. Człowiek idący wzdłuż przekątnej platformy z prędkością v2 = 1m/s względem platformy, pokonuje odległość między przeciwległymi narożnikami w czasie:

20s
30s
40s
50s

W czasie, w którym człowiek z zadania 3 przejdzie wzdłuż przekątnej platformy, platforma przejedzie drogę:

20m
25m
30m
35m

Z miejscowości K wyjechał samochód ze stałą prędkością 30 km/h. Po upływie dwóch godzin z tej samej miejscowości wyjechał drugi samochód i dogonił pierwszy w odległości 120 km od miejscowości K. Prędkość drugiego samochodu wynosiła:

60 km/h
70 km/h
80km/h
90km/h

W którym z powyższych przykładów praca w sensie fizycznym nie jest wykonywana?

Dźwig podnosi cegły
Statek płynie rzeką
Ada ogląda telewizje
Janek podnosi książkę

Prawo Ohma, które określa opór elektryczny przewodnika to:

P = W/t
S = (a t2)/2
a = F/m
R = U/I

Jeżeli temperatura powietrza w pokoju wynosi 23 stopnie Celsjusza, to ta temperatura wyrażona w Kelwinach będzie równała się:

296 K
392 K
273 K
284 K

Ile minut ma tydzień?

10 080
11 293
10 160
9 960

Które planety zaliczamy do ?gazowych olbrzymów??

Merkury, Uran, Neptun, Pluton
Saturn, Uran, Neptun, Pluton
Ziemia, Mars, Jowisz, Pluton
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun


Na mokrym piasku i świeżym śniegu można obserwować ślady butów i tropy zwierząt. Jaka właściwość ma tu zastosowanie?

Sprężystość
Kruchość
Plastyczność

Przechodzenie substancji ze stanu lotnego (gazowego) w ciekły, zwykle związane z wydzielaniem ciepła to:

Topnienie
Skraplanie
Parowanie
Krzepnięcie

Oddziaływanie wzajemne suchych włosów po ich rozczesaniu grzebieniem to przykład oddziaływania:

Magnetycznego i elektromagnetycznego
Grawitacyjnego
Wymagającego
Elektrostatycznego

Światło białe jest mieszaniną barw:

Czerwonej i niebieskiej
Czerwonej, pomarańczowej, żółtej, zielonej, niebieskiej i fioletowej
Czerwonej, żółtej i zielonej
Nie jest mieszaniną barw

Wzór, który przedstawia pierwszą zasadę termodynamiki to:

Ek = (m v2)/2
Fg = G Mm/R2
Q = mc t

Oblicz, jaką drogę pokona ciało, które z pewnej wysokości spada na ziemię w czasie 5s.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.......................
Ile ciepła trzeba dostarczyć, aby ogrzać 200g wody o 5? C? (Cw = 4200 J/(kg ?C))
?????????????????????????????????????????..............................................................

Oblicz siłę ciężkości ciała o masie 43kg na Ziemi.
.......................................................................................................
Urządzenie o mocy 400 W w czasie 9 min podniosło na wysokość 10 m ciało o pewnej masie. Oblicz ile ona wynosiła.
.......................................................................................................
Podaj cztery przykłady ciał posiadających energię kinetyczną:
1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. .....................................................................................................
4. .....................................................................................................

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty