profil

Powtórka z praw

poleca 85% 128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Zasady dynamiki Newtona Prawo Archimedesa

PRAWO OHMA
Natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami.

REGUŁA LENZA
Kierunek prądu indukcyjnego powstałego w zwojnicy na skutek zmiany pola magnetycznego w jej wnętrzu jest zawsze taki, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przeciwdziała przyczynie, która go wywołała.

I ZASADA DYNAMIKI
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub jeśli działające sił wzajemnie się równoważą, to ciało to porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku.

II ZASADA DYNAMIKI
Wartość przyspieszenia ciała o masie m jest wprost proporcjonalna do wartości siły wypadkowej F działającej na to ciało, a jego zwrot i kierunek są zgodne z kierunkiem i zwrotem tej siły.

III ZASADA DYNAMIKI
Siły wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch ciał mają takie same wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia. Siły te równoważą się, bo działają na dwa różne ciała.

I ZASADA TERMODYNAMIKI
Energię wewnętrzną ciała możemy zmienić albo przez wykonanie pracy (W), albo przez przekazanie ciepła (Q). Oczywiście może nastąpić równocześnie jedno i drugie.

PRAWO PASCALA
Ciśnienie wywołane przez ciecz i gaz rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach.

PRAWO ARCHIMEDESA
Na każde ciało zanurzone w cieczy (w gazie) dział siła wyporu zwrócona do góry, a jej wartość jest równa wartości ciężaru cieczy (gazu) wypartego przez to ciało i nie zależy ani od kształtu ciała zanurzonego w cieczy (w gazie), ani od rodzaju substancji, z której jest ono wykonane.

PRAWO COULOMBA
Wartość siły wzajemnego oddziaływania naelektryzowanych kulek (ładunków punktowych) oddalonych od siebie w pewnej odległości jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ładunków zgromadzonych na kulkach i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.

ZASADA ZACHOWANIA ŁADUNKU
W układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia całkowity ładunek (suma ładunków dodatnich i ujemnych) nie ulega zmianie. Ładunek ten może jedynie przemieszczać się z jednego ciała (lub jego części) do innego ciała (lub jego części).

ZASADA ZACHOWANIA ENERGII MECHANICZNEJ
Całkowita Em (Ep+Ek) jest wielkością stałą, gdy siły z zewnątrz nie wykonują nad ciałem pracy tj. pomijamy opory ruchu.

ZASADA ZACHOWANIA PĘDU
Jeżeli na jakiś układ ciał nie działają siły (oddziaływania) zewnętrzne, wtedy układ ten ma stały pęd.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata