profil

Bohaterka dramatu Sofoklesa – starożytna buntowniczka

poleca 34% 21 głosów

Antygona z tragedii Sofoklesa buntuje się przeciwko wszechwładzy króla Teb– Kreona, a zarazem swego stryja – surowego despoty. Kreon zakazuje grzebania zwłok jednego z braci Antygony – Polinika, uznaje bowiem zmarłego w bratobójczej walce Polinejkesa za zdrajcę niegodnego pogrzebu. Drugi z braci, Eteokles, ma zostać pochowany z wszelkimi honorami. Ich siostra nie zgadza się z decyzją króla, uważając, że prawo ludzkie nie może przeciwstawiać się boskiemu nakazowi grzebania zwłok. Sama, pozbawiona pomocy swej lękliwej, pokornej siostry Ismeny, usiłuje pochować zwłoki Polinika i, przyłapana, zostaje surowo osądzona: skazana na śmierć głodową. W zamurowanej piwnicy popełnia samobójstwo, dając tym samym powód do samobójstwa swemu ukochanemu – synowi Kreona, Hajmonowi. Kreon, reprezentujący surowość i autorytet władzy, pozostaje sam (i to on, zdaniem niektórych badaczy, jest postacią naprawdę tragiczną w dramacie, nie Antygona). W innych wersjach mitu Antygona udaje się ze ślepym ojcem Edypem na wygnanie.

Porównaj

Eurypides "Fenicjanki", Sofokles "Edyp w Kolonie", obrazy Adama Kokulara i Antoniego Brodowskiego przedstawiające bohaterkę prowadzącą ślepego ojca

poleca 54% 15 głosów

Buntowniczka Antygona w dramatach innych epok

Nie tylko starożytni twórcy, tacy jak Sofokles czy Eurypides, pisali o tragedii Antygony. Postać ta zafascynowała także twórców późniejszych epok. Artur Maria Swinarski jest autorem m.in. dramatu Godzina Antygony , Roman Brandstaetter napisał Ciszę (w pierwszej wersji Winogrona Antygony ), antyczna bohaterka zainspirowała też Jeana Cocteau i Bertolta Brechta. Akcję umieszczano często w innych, uwspółcześnionych realiach, np. w sztuce Swinarskiego rzecz dzieje się w czasie rewolucji w...

poleca 15% 57 głosów

Siostra opłakująca brata

Nieco inne cechy Antygony eksponuje Miłosz w wierszu W Warszawie. Dla noblisty Antygona to po prostu siostra opłakująca śmierć ukochanego brata. Takich Antygon pełno jest w wojennej Warszawie, w której zginął niejeden człowiek. Właśnie płacz takiej siostry staje się dla poety z wiersza Miłosza impulsem do opłakiwania śmierci poległych, choć jeszcze niedawno obiecywał sobie, że nie będzie płaczką żałobną ani nie dotknie „ran wielkich swojego narodu”. Z kolei Kazimiera Iłłakowiczówna w swym...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
    • Bohaterka dramatu Sofoklesa – starożytna buntowniczka
Bohaterka dramatu Sofoklesa – starożytna buntowniczka