profil

Język polski

(89)
poleca79%

Wyraz dźwiękonaśladowczy - definicja

WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY - inaczej ONOMATOPEJE to wyrazy, które naśladują różne dźwięki np.: trzask, kuku, bęc, chrząst. Jest to figura retoryczna, używana w poezji polegający na takim dobieraniu wyrazów istniejących w mowie, aby...

poleca85%

Starożytność - pierwszy rozdział naszej kultury

1. Czas trwania epoki. Epoka rozpoczyna się ok. 4 tysiąclecia przed naszą erą, a kończy w V w.n.e. za jej symboliczny koniec uważa się upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w roku 476. Przełom w epoce stanowiło wynalezienie pisma. 2. Nazwa epoki...

poleca80%

Fraszka - znaczenie pojęcia

Krótki utwór liryczny pisany wierszem. Utrzymany najczęściej w żartobliwej tonacji. Tematy fraszek mogą być różnorodne : od błachych po refleksyjno-filozoficzne. Fraszkę zazwyczaj kończy zabawna puenta.

poleca82%

Satyra - definicja.

Krytykuje ukazane zjawiska poprzez ich osmieszenie. Tematem satyry mogą być wady i sposob zycia ludzi; wyolbzymia niektore elementy; prezentuje postacie w krzywym zwierciadle- tworzy karkatury typow ludzkich.

poleca79%

Orzeczenie - definicja

Orzeczenie to częśc zdania informująca o czynności lub stanie podmiotu. Odpowiada na pytania co robi? co się z nim dzieje?

poleca82%

Wypracowanie na temat tolerancji.

Tolerancja jest bardzo ważna, ponieważ gdyby nie ona ludzie „zjadali by się” nawzajem. Akceptacja i tolerancja Są to inne słowa ale znaczą mniej więcej to samo. Tolerancją nazywamy to co tolerujemy. Jest to pojęcie względne, więc nie...

poleca83%

Środki poetyckie

Aliteracja - powtarzanie tych samych liter lub sylab na początku kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers, służące do uwydatnienia treści wyrazów i całych wypowiedzi, np. Bura burza od boru. Onomatopeja - wyrazy dźwiękonaśladowcze;...

poleca80%

Dedykacja - co to?

Dedykacja - wypowiedż autora, informuje o poświęceniu dziela; mówi coś o obdarowanej osobie, nawiązuje do treści utworu.

poleca80%

Ziemia obiecana - znaczenie dawniej i dziś.

Ziemią obiecana nazywa się miejsce, do którego wszyscy dążymy, jest to cel naszej wędrówki, są to nasze najskrytsze marzenia i nasze pragnienia. Dla narodu żydowskiego ziemia obiecaną był Egipt. A Czym jest dla nas? Niektórzy ludzie mówią ze jest...

poleca84%

Teatr antyczny - pojęcia

Tragedia – gatunek, w którym postacią centralną jest bohater tragiczny, pozostający w konflikcie z siłami (wolą bogów, prawem, normami moralnymi), których nie jest w stanie przezwyciężyć. Tragizm bohatera polega na tym, że każdy wybór okazuje...

poleca79%

Rozprawka, teza, argument - pojęcia

Co to jest rozprawka? Dłuższa forma wypowiedzi przedstawiająca stanowisko piszącego w jakiejś sprawie, zawierająca jego sądy i uwagi na dany temat. Celem rozprawki jest potwierdzenie lub obalenie jakiejś tezy. Co to jest teza? Opinia,...

poleca77%

Hymn - definicja wraz z historią hymnu polskiego.

Hymn jest to uroczysta pieśń pochwalna lub świąteczna, pierwotnie sławiąca bóstwo, później także bohaterów i ich czyny oraz wielkie idee. Hymn narodowy/państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiąca odbicie i...

poleca76%

Co to jest komiks?

Znakiem rozpoznawczym komiksu jest to, że wpowiedzi postaci pisane są w "dymkach","balonikach". Komiks to opowieść odziałaniu a działaniu zawsze towarzyszy strefa dziwiękowa. Krytycy komisku głównie z kręgów literackich mają sporo zastrzeżeń:...

poleca69%

Frazeologizm - wyjaśnienie.

frazeologizm - jest to takie połączenie wyrazów, które ma znaczenie przenośne, a nie dosłowne. Jednym ze źródeł frazeologizmów jest mitologia. Frazeologizmy dzielimy na: - wyrażenia (bez czasownika) np. puszka pandory - zwroty (z czasownikiem)...

poleca84%

Inwokacja - znaczenie pojęcia.

Inwokacja-rozwinięta,pełniejsza treściowo apostrofa,umieszczona na początku utworu, najczescjej epopei.Zawiera z reguły prośbe autora skierowaną do istoty nadprzyrodzonej(Bóg,muza). Słynne inwokacje spotykamy w Iliadzie.Odysei,Panu Tadeuszu

poleca76%

Sonet - wyjaśnienie, definicja

Sonet to kunsztowna kompozycja poetyckiego utworu literackiego, która złożona jest z 14 wersów zgrupowanych w dwóch czterowierszach (tetrastychach), rymowanych zwykle abba abba i dwóch trójwierszach (tercynach). Pierwsza zwrotka zwykle opisuje...

poleca81%

Tren - definicja

Tren (po grecku - żalę się, zawodzę) to pieśń lamentacyjna o charakterze elegijnym, w której przedstawione są czyny i myśli zmarłej osoby, wyrażona jest pochwała jej zalet. Gatunek ukształtował się w starożytnej Grecji, utwory tego typu tworzyli...

poleca83%

Mitologia i związki frazeologiczne z nią związane

Mitologia jest zbiorem wielu mitów, jak na przykład mitologia grecka" która opowiada o przygodach bogów i herosów w starożytnej Grecji. Mit jest opowieścią o stworzeniu świata i człowieka, jego uczuciach oraz refleksjach bogów. Według mitologii...

poleca79%

Środki stylistyczne w poezji - znaczenie pojęć

Anafora - powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów, zdań, zwrotek. Antropomorfizacja - uosobienie, czyli nadawanie przedmiotom, pojęciom i zwierzętom cech ludzkich. Apostrofa - bezpośredni i uroczysty zwrot...

poleca80%

Pojęcia związane z teatrem

AKT Część utworu dramatycznego lub przedstawienia teatralnego, wyodrębniona kompozycyjnie, stanowiąca pewną część tematyczną. AKTOR Artysta sceniczny, osoba grająca jakąś rolę w teatrze, filmie lub telewizji. DIDASKALIA Wskazówki,...

poleca83%

Nagroda nobla

Nagroda Nobla jest pierwszą międzynarodową nagrodą wręczana od 1901 roku za osiągnięcia w dziedzinach: fizyki, chemii, medycyny, literatury oraz działań na rzecz pokoju. Nagroda składa się z medalu, osobistego dyplomu oraz nagrody pieniężnej. W...

poleca82%

Parafraza - wyjaśnienie.

Swobodna przeróbka utworu literackiego dokonana przez innego autora.Cechą parafrazy jest dążenie jej twórcy do rozwinięcia lub przekształcenia motywów pochodzących z pierwowzoru przy równoczesnym zachowaniu licznych podobieństw, które wyraźnie...

poleca85%

Oświecenie - powtórzenie

1. Nazwa epoki: Do jej rozpowszechnienia przyczynił się IMMANUEL KANT i wywodzi się ona z przekonania ówczesnych uczonych o przełomowym charakterze epoki. Światło rozumu miało w niej pokonać ciemności zabobonów, nieuctwa i złego gustu. 2....

poleca78%

Co to jest miłość? - znaczenie słowa miłość.

Miłość ma wiele znaczeń, t.j. domowe ciepło czy radość. Lecz to nie wszystko, bo miłość to także uczucie pomiędzy dwoma osobami, np.: między Bogiem a człowiekiem lub kobietą a mężczyzną. Miłość jest najwspanialszą rzeczą na świecie, więc dbajmy o...

poleca83%

Nowela - wyjaśnienie pojęcia

Nowela - to utwór epicki, który podobnie jak opowiadanie, cechuje jednowątkowa fabuła, prezentujący losy głównego bohatera, a więc rezygnujący z postaci i zdarzeń epizodycznych oraz redukujący liczbę bohaterów drugoplanowych, z wyraźnie...

poleca86%

Definicje: sabotażu i dywersji.

Sabotaż- deorganizowanie pracy przez umyślne uchylanie się od niej lub świadome, wadliwe wykonywanie jej przez uszkadzanie, niszczenie środków produkcji, działanie mające na celi przeszkodzenie w realizacji jakiegos planu. Dywersja- działanie...

poleca84%

Czym jest charakterystyka postaci? - znaczenie.

Charakterystyka postaci to odmiana opisu, którego tematem jest jakaś osoba lub postać fikcyjna, na przykład bohater literacki. Charakterystyka postaci powinna składać się z następujących części: +ogólnej prezentacji postaci- imienia, nazwiska,...

poleca78%

Paralelizm - co to jest?

PARALELIZM - (gr. parallelismus - zestawienie, porównanie). Występowanie w wypowiedzi elementów powtarzalnych, pod jakimś względem do siebie podobnych: tak samo zbudowanych, równoległych pod względem znaczeniowym lub formalnym, realizujących tę...

poleca82%

Mit - wyjaśnienie.

mit - fantastyczna opowieść o bogach, bohaterach, demonach, itd., która zawsze zawiera podstawowe dla jakiejś społeczności prawdy religijne i moralne, służy interpretacji świata oraz spełnia funkcje jednoczącą tę społeczność: mit o Prometeuszu, w...

poleca77%

Pojęcia związane z teatrem.

dramat-rodzaj literacki Talia-opiekunka komedii Melpomena-opiekunka tragedii premiera-pierwszy spektakl przygotowany przez danego rezysera prapremiera-pierwszy spektakl wystawiony tuz po napisaniu dramatu antrakt-przerwa miedzy...

poleca82%

Groteska - definicja

Groteska to szczególna odmiana komizmu przejawiająca się w dziełach literackich, teatralnych, filmowych, plastycznych oraz muzycznych.Świat groteskowego opowiadania, dramatu, filmu czy rysunku jest rzeczywistością niespójną w której mieszaja się...

poleca75%
poleca84%

Wulgaryzmy - znaczenie słowa

Wulgaryzmy - wyrazy, wyrażenia lub zwroty uznawane przez użytkowników danego języka jako nieprzyzwoite, ordynarne. Ze względu na sytuacje w jakich się ich używa podzielić je można na trzy podstawowe grupy: * Pierwszą są przekleństwa, czyli...

poleca83%

Arkadia - wyjaśnienie pojęcia.

Arkadia to mityczna kraina. Ponoć w starożytnej Grecji była to lesista kraina położona w środkowej części Półwyspu Peloponeskiego, zamieszkana przez pasterzy, wiodących spokojne, pełne radości, zabawy, uporządkowane życie. wolni od trosk mogli się...

poleca83%

Baśń i bajka

BAŚŃ - niewielki utwór o treści fantastycznej, przesycony elementami magii i wierzeń ludowych, które opisują dzieje bohaterów przekraczające granicę między światem rzeczywistym, a obszarem działania sił nadprzyrodzonych. Wyraża ideały...

poleca85%

Filozofia i podstawowe czynniki powstania filozofii

Filozofia to wiedza racjonalna, dziedzina ogólnych rozważań opartych na rozumowaniu na temat istoty i struktury bytu (ontologia) człowieka i jego miejsca w świecie (antropologia), tajemnicy istnienia (metafizyka), zasad poprawnego myślenia oraz na...

poleca81%

Przemówienie - znaczenie słowa

Celem przemówienia jest przekonanie słuchaczy do konkretnej sprawy. Aby przemówienie osiągało dany cel, przemawiający powinien: - przygotować plan przemówienia w punktach - pamiętać o właściwym przekazaniu treści - dostosować formę...

poleca68%

Pojęcia: epika, liryka, dramat.

Epika jest jednym z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości. Liryka - jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok dramatu i epiki)....

poleca82%

Fantasy - znaczenie

Odmiana prozy fantastycznej, która łączy w sobie cechy powieści przygodowej i historycznej, a także czerpie z tradycji baśni, mitów i średniowiecznej epiki rycerskiej. Świat przedstawiony w utworach f. rządzi się prawami magii, bohater zaś posiada...

poleca83%

UNICEF - znaczenie.

UNICEF - Ang. United Nations International Children?s Emergency Fund, od 1953 ? United Nations Children?s Fund, polska nazwa ? Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom. Organizacja jest częścią systemu ONZ. Powstała z inicjatywy Polaka dr....

poleca79%

Przykład Syzyfowej pracy.

Pewnego dnia szłam zadowolona do szkoły. Wczorajszego dnia uczyłam się bez przerwy do testu z matematyki. Byłam pewna siebie i wiedziałam, że dostanę dobrą ocenę. W końcu nadeszła lekcja matematyki. Pani rozdała po dwie stronice dla każdego i...

poleca80%

Oświecenie - wyjaśnienie.

Oświecenie - określane często jako Wiek Rozumu to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem. Ludzie oświecenia...

poleca85%

Pirat.

Pirat - osoba, która napada w celu rabunkowym używając statku. Piractwo istniało od początków komunikacji morskiej. Rozkwit piractwa przypadł na XVI-XVII w., kiedy różni awanturnicy atakowali statki przewożące złoto i srebro. Opowieści o piratach...

poleca80%

Rozprawka i pojęcia dotyczące rozprawki.

Rozprawka - słowo to jest tłumaczeniem łacińskiego wyrazu "dlissertatio" i oznacza roztrząsanie, rozważanie jakiegoś problemu. Ta forma wypowiedzi pisemnej polega na uzasadnieniu słuszności lub niesłuszności jakiejś myśli. Teza - to...

poleca83%

Filozofia znaczy umiłowanie mądrości - wytłumaczenie

"Philosophia sapientiae amor et affectatio", czyli filozofia to miłość i dążenie do mądrości. Są to słowa słynnego myśliciela Seneki. Całkowicie się z nim zgadzam. Filozofia to sztuka myślenia, logiki. Filozofia to prawo życia. To dzięki niej...

poleca81%

Empatia - pojęcie.

Empatia - w psychologii zdolność odczuwania stanów psychicznych innych istot (empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza). Osoba nie posiadająca tej...

poleca84%

Jak wygląda Kraina Szczęśliwości?

Kraina Szczęśliwości to miejsce, w którym spełniają się wszystkie marzenia ludzi. Jest to miejsce bez kłopotów i trosk naszej szarej codzienności. Panuje tam pokój, tolerancja i zrozumienie między ludźmi. W Krainie Szczęśliwości żyjemy w otoczeniu...

poleca82%

Wyjaśnienie pojęć: legenda, alegoria.

Legenda - utwór epicki, zawierający część prawdy historycznej (fakty, postać, miejsce) osnutej wokół zdarzeń fantastycznych. Alegoria - wyrażenie prawd o ludzkim postępowaniu za pomocą fikcyjnych elementów (postaci, fabuły, działań) Występuje...

poleca82%

Pojęcia związane z mitologią

Teogonia - cześć mitologi mówiąca o narodzinach pochodzeniu świata. Genezis-rodzenie,rodowód,powstawanie.Kosmogonia-zespół wydarzeń o genezie i początkowym stanie,istnienia świata świata właściwy wielu religiom. Kosmologia-zespół twierdzwń i...

poleca85%

Antyutopia - znaczenie.

Utwór przedstawiający społeczeństwo przyszłości, którego organizacja polega na ograniczeniu wolności jednostki poprzez całkowite podporządkowanie jej dyktatorskiemu systemowi władzy. Antyutopia stanowi przeciwieństwo utopii, gdyż ukazany w niej...