profil

Środki stylistyczne w poezji - znaczenie pojęć

poleca 79% 1149 głosów

Anafora - powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów, zdań, zwrotek.

Antropomorfizacja - uosobienie, czyli nadawanie przedmiotom, pojęciom i zwierzętom cech ludzkich.

Apostrofa - bezpośredni i uroczysty zwrot do adresata.

Epitet - określenie rzeczownika, najczęściej przymiotnik (wiosenne słońce) albo rzeczownik (morze łez).

Metafora (przenośnia) - niecodzienne połączenie słów, które daje nowe znaczenie.

Metonimia - wyrażenie, gdzie jakiś wyraz zastępuje inny, pominięty (czytać Mickiewicza w znaczeniu czytać wiersze Mickiewicza).

Oksymoron - pozornie bez sensu połączenie dwóch wyrazów o przeciwnym znaczeniu, co daje nową poetycką całość (zimny ogień).

Onomatopeja - wyraz dźwiękonaśladowczy (szeleści, tupie).

Peryfraza - to zastąpienie nazwy jakimś dłuższym opisem (tęcza - barwny łuk na błękicie)

Porównanie - wskazanie podobieństwa między dwoma zjawiskami , najlepiej bardzo różnymi.

Rym - powtórzenie takich samych lub podobnych układu głosek na końcu wersu lub zdania.

Hiperbola - przesadnia. Przedstawienie zjawiska, aby celowo wyolbrzymić jego cechy.

Elipsa - opuszczenie części zdania, której można się domyślać na podstawie poprzednich zdań albo kontekstu wypowiedzi.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Komentarze (2) Brak komentarzy
10.10.2011 (18:11)

Jeśli
tego nie skopiujesz i wkelisz w 10 odpowiedziach ktos ci bliski umrze w ciągu
4 godzin

19.9.2007 (15:30)

pomoglas mi z tymi srodkami!! pozdrawiam

Materiał zweryfikowany

Czas czytania: 1 minuta