profil

Definicje związne z gatunkami literackimi oraz środkami stylistycznymi.

poleca 82% 749 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Powtórzenie - kilkakrotne wprowadzenie w utworze literackim jakiegoś elementu lub zasady budowy. Powtórzenia mogą mieć różną formę. Ich szczególnym rodzajem jest refren.

Miniatura - ręcznie malowana ilustracja lub inicjał w średniowiecznym tekście rękopiśmiennym.

Światopogląd - ogół przekonań dotyczących świata, człowieka, sensu jego życia.

Atrybut - określony przedmiot o charakterze symbolicznym, ściśle związany z życiem lub działalnością ukazywanej postaci, dodawany jako jej znak rozpoznawczy.

Podmiot liryczny - fikcyjna postać mówiąca w utworze lirycznym, wyrażająca uczucia, refleksje, nastroje ,pytania, obserwacje itp. Podmiot liryczny może się wypowiadać w imieniu własnym (podmiot jednostkowy) lub w imieniu zbiorowości, którą reprezentuję bądź z którą się utożsamia (podmiot zbiorowy)

Wiersz sylabiczny ? wiersz, w którym wszystkie wersy mają te samą liczbę sylab. Wiersz, który ma 8 sylab (zgłosek) w wersie, to ośmiozgłoskowiec.

Hymn - uroczysta, podniosła pieśń pochwalna, sławiąca zazwyczaj jakieś bóstwo, czyny bohaterskie albo powszechnie uznawane idee lub wartości; hymn wywodzi się z tradycji starożytnej, gdzie był pieśnią chóralną.

Psalm - hebrajska pieśń religijna sławiąca potęgę i dobroć Boga. Może mieć charakter dziękczynny, pochwalny, niekiedy żałobny. Zbiór 10 psalmów wchodzi w skład pism Starego Testamentu, a ich autorstwo przypisywane jest między innymi królowi Dawidowi.

Pytania retoryczne - są to pytania niewymagające odpowiedzi. Przykuwają one uwagę znacznie mocniej niż zdania twierdzące.

Dramat - utwór literacki przeznaczony do wystawiania na scenie.

Parafraza ? swobodna przeróbka tekstu literackiego, pozwalająca jednak rozpoznać podobieństwa do pierwowzoru. Parafraza jest czytelna tylko wtedy, gdy odwołuje się do dzieł powszechnie znanych.

Fresk - technika malarstwa ściennego, polegająca na malowaniu po mokrym tynku.

Motto ? cytat umieszczony przed tekstem utwory, związany z jego tematem lub myślą przewodnią

Mit ? pojęcie wieloznaczne; gatunek epiki; opowieść bogach; współcześnie dotyczy dowolnego tematu, wówczas gdy nie jest poparty naukowymi dowodami.

Symbol to umowny znak zastępujący jakieś pojęcie, stan, przedmiot. W sztuce symbol jest znakiem treści ukrytych.

Przypowieść(parabola) to utwór narracyjny, który przedstawia prostą historię, za którą ukryte są prawdy moralne lub filozoficzne.

Archaizmy ? wyrazy których nie używa się we współczesnym języku

Środki stylistyczne (artystyczne) epitety, porównania, metafory , pytania retoryczne...

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty