profil

Język polski

(96)
poleca83%

Co to jest pieśń ?

Pieśń jest to najstarszy gatunek liryczny związany z muzyką. Charakteryzuje się prostą budową stroficzną, występują rymy, rytm, proste słownictwo. Wyróżnia się np. pieśni biesiadne, kościelne, pożegnalne, harcerskie.

poleca83%

Nowela - wyjaśnienie pojęcia

Nowela - to utwór epicki, który podobnie jak opowiadanie, cechuje jednowątkowa fabuła, prezentujący losy głównego bohatera, a więc rezygnujący z postaci i zdarzeń epizodycznych oraz redukujący liczbę bohaterów drugoplanowych, z wyraźnie...

poleca79%

Rozprawka, teza, argument - pojęcia

Co to jest rozprawka? Dłuższa forma wypowiedzi przedstawiająca stanowisko piszącego w jakiejś sprawie, zawierająca jego sądy i uwagi na dany temat. Celem rozprawki jest potwierdzenie lub obalenie jakiejś tezy. Co to jest teza? Opinia,...

poleca83%

Definicja apostrofy

Apostrofa - bezposredni, często uroczysty zwrot do osoby , pojęcia przedmiotu, stosowany w utworze poetyckim (lub przemówieniu). Wykorzystuje się go w celu wywołania określonego wrażenia u odbiorców, wprowadzenia nastroju. Najbardziej znaną...

poleca81%

Środki stylistyczne i ich funkcje

Onomatopeja – wyrazy dźwiękonaśladowcze. Funkcja : wzbogacenie utworu Nowelizm poetycki - nowoutworzony wyraz na potrzeby utworu Zdrobnienie – utworzone za pomocą przyrostka, który ma w odniesieniu do wyrazu podstawowego wyrażać...

poleca79%

Przykład Syzyfowej pracy.

Pewnego dnia szłam zadowolona do szkoły. Wczorajszego dnia uczyłam się bez przerwy do testu z matematyki. Byłam pewna siebie i wiedziałam, że dostanę dobrą ocenę. W końcu nadeszła lekcja matematyki. Pani rozdała po dwie stronice dla każdego i...

poleca82%

Fantasy - znaczenie

Odmiana prozy fantastycznej, która łączy w sobie cechy powieści przygodowej i historycznej, a także czerpie z tradycji baśni, mitów i średniowiecznej epiki rycerskiej. Świat przedstawiony w utworach f. rządzi się prawami magii, bohater zaś posiada...

poleca80%

Pojęcia związane z teatrem

AKT Część utworu dramatycznego lub przedstawienia teatralnego, wyodrębniona kompozycyjnie, stanowiąca pewną część tematyczną. AKTOR Artysta sceniczny, osoba grająca jakąś rolę w teatrze, filmie lub telewizji. DIDASKALIA Wskazówki,...

poleca86%

Definicje: sabotażu i dywersji.

Sabotaż- deorganizowanie pracy przez umyślne uchylanie się od niej lub świadome, wadliwe wykonywanie jej przez uszkadzanie, niszczenie środków produkcji, działanie mające na celi przeszkodzenie w realizacji jakiegos planu. Dywersja- działanie...

poleca69%

Frazeologizm - wyjaśnienie.

frazeologizm - jest to takie połączenie wyrazów, które ma znaczenie przenośne, a nie dosłowne. Jednym ze źródeł frazeologizmów jest mitologia. Frazeologizmy dzielimy na: - wyrażenia (bez czasownika) np. puszka pandory - zwroty (z czasownikiem)...

poleca81%

Teatralne a b c, czyli pojęcia związane z teatrem.

AFISZ TEATRALNY Ogłoszenie opowiadające np. o przedstawieniu lub mające charakter reklamowy, rozlepiany na tablicach i słupach itp. AKT Część sztuki. AKTOR Znany, popularny aktor teatralny . ANTRAKT Przerwa w czasie...

poleca82%

Satyra - definicja.

Krytykuje ukazane zjawiska poprzez ich osmieszenie. Tematem satyry mogą być wady i sposob zycia ludzi; wyolbzymia niektore elementy; prezentuje postacie w krzywym zwierciadle- tworzy karkatury typow ludzkich.

poleca79%

Wyraz dźwiękonaśladowczy - definicja

WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY - inaczej ONOMATOPEJE to wyrazy, które naśladują różne dźwięki np.: trzask, kuku, bęc, chrząst. Jest to figura retoryczna, używana w poezji polegający na takim dobieraniu wyrazów istniejących w mowie, aby...

poleca80%

Dedykacja - co to?

Dedykacja - wypowiedż autora, informuje o poświęceniu dziela; mówi coś o obdarowanej osobie, nawiązuje do treści utworu.

poleca85%

Starożytność - pierwszy rozdział naszej kultury

1. Czas trwania epoki. Epoka rozpoczyna się ok. 4 tysiąclecia przed naszą erą, a kończy w V w.n.e. za jej symboliczny koniec uważa się upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w roku 476. Przełom w epoce stanowiło wynalezienie pisma. 2. Nazwa epoki...

poleca79%

Środki stylistyczne w poezji - znaczenie pojęć

Anafora - powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów, zdań, zwrotek. Antropomorfizacja - uosobienie, czyli nadawanie przedmiotom, pojęciom i zwierzętom cech ludzkich. Apostrofa - bezpośredni i uroczysty zwrot...

poleca81%

Przemówienie - znaczenie słowa

Celem przemówienia jest przekonanie słuchaczy do konkretnej sprawy. Aby przemówienie osiągało dany cel, przemawiający powinien: - przygotować plan przemówienia w punktach - pamiętać o właściwym przekazaniu treści - dostosować formę...

poleca75%

Co to jest komiks?

Znakiem rozpoznawczym komiksu jest to, że wpowiedzi postaci pisane są w "dymkach","balonikach". Komiks to opowieść odziałaniu a działaniu zawsze towarzyszy strefa dziwiękowa. Krytycy komisku głównie z kręgów literackich mają sporo zastrzeżeń:...

poleca68%

Pojęcia: epika, liryka, dramat.

Epika jest jednym z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości. Liryka - jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok dramatu i epiki)....

poleca78%

Paralelizm - co to jest?

PARALELIZM - (gr. parallelismus - zestawienie, porównanie). Występowanie w wypowiedzi elementów powtarzalnych, pod jakimś względem do siebie podobnych: tak samo zbudowanych, równoległych pod względem znaczeniowym lub formalnym, realizujących tę...

poleca75%

Pojęcia: epitet, onomatopeja, przenośnia, apostrofa, porównanie.

1. Epitet - okreslenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmoitu bądź osoby (najczęściej jest to przymiotnik, rzeczownik, imiesłów). np.: wysokie żądze, kroplą obłąkania. 2. Onomatopeja - wyraz naśladujący dźwieki i odgłosy...

poleca84%

Czym jest charakterystyka postaci? - znaczenie.

Charakterystyka postaci to odmiana opisu, którego tematem jest jakaś osoba lub postać fikcyjna, na przykład bohater literacki. Charakterystyka postaci powinna składać się z następujących części: +ogólnej prezentacji postaci- imienia, nazwiska,...

poleca80%

Oświecenie - wyjaśnienie.

Oświecenie - określane często jako Wiek Rozumu to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem. Ludzie oświecenia...

poleca80%

Rozprawka i pojęcia dotyczące rozprawki.

Rozprawka - słowo to jest tłumaczeniem łacińskiego wyrazu "dlissertatio" i oznacza roztrząsanie, rozważanie jakiegoś problemu. Ta forma wypowiedzi pisemnej polega na uzasadnieniu słuszności lub niesłuszności jakiejś myśli. Teza - to...

poleca82%

Groteska - definicja

Groteska to szczególna odmiana komizmu przejawiająca się w dziełach literackich, teatralnych, filmowych, plastycznych oraz muzycznych.Świat groteskowego opowiadania, dramatu, filmu czy rysunku jest rzeczywistością niespójną w której mieszaja się...

poleca86%

Cechy imiesłowów

Do nieosobowych forum czasownika, prócz bezokolicznika i form zakończonych na -no i -to, należą imiesłowy które dzielimy na: 1. Imiesłów przymiotnikowy - nieosobowa forma czasownika odpowiadająca na pytania jaki? jaka? jakie? i odmieniająca...

poleca77%

Sonet - wyjaśnienie, definicja

Sonet to kunsztowna kompozycja poetyckiego utworu literackiego, która złożona jest z 14 wersów zgrupowanych w dwóch czterowierszach (tetrastychach), rymowanych zwykle abba abba i dwóch trójwierszach (tercynach). Pierwsza zwrotka zwykle opisuje...

poleca82%

Wypracowanie na temat tolerancji.

Tolerancja jest bardzo ważna, ponieważ gdyby nie ona ludzie „zjadali by się” nawzajem. Akceptacja i tolerancja Są to inne słowa ale znaczą mniej więcej to samo. Tolerancją nazywamy to co tolerujemy. Jest to pojęcie względne, więc nie...

poleca81%

Tren - definicja

Tren (po grecku - żalę się, zawodzę) to pieśń lamentacyjna o charakterze elegijnym, w której przedstawione są czyny i myśli zmarłej osoby, wyrażona jest pochwała jej zalet. Gatunek ukształtował się w starożytnej Grecji, utwory tego typu tworzyli...

poleca84%

Inwokacja - znaczenie pojęcia.

Inwokacja-rozwinięta,pełniejsza treściowo apostrofa,umieszczona na początku utworu, najczescjej epopei.Zawiera z reguły prośbe autora skierowaną do istoty nadprzyrodzonej(Bóg,muza). Słynne inwokacje spotykamy w Iliadzie.Odysei,Panu Tadeuszu

poleca80%

Fraszka - znaczenie pojęcia

Krótki utwór liryczny pisany wierszem. Utrzymany najczęściej w żartobliwej tonacji. Tematy fraszek mogą być różnorodne : od błachych po refleksyjno-filozoficzne. Fraszkę zazwyczaj kończy zabawna puenta.

poleca83%

Filozofia znaczy umiłowanie mądrości - wytłumaczenie

"Philosophia sapientiae amor et affectatio", czyli filozofia to miłość i dążenie do mądrości. Są to słowa słynnego myśliciela Seneki. Całkowicie się z nim zgadzam. Filozofia to sztuka myślenia, logiki. Filozofia to prawo życia. To dzięki niej...

poleca87%

Definicja zarządzania

Definicja zarządzania - (ang. Management) jest to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Sprawnie - wykonywanie zadań w sposób poprawny a odnosi się do stosunku...

poleca83%

Arkadia - wyjaśnienie pojęcia.

Arkadia to mityczna kraina. Ponoć w starożytnej Grecji była to lesista kraina położona w środkowej części Półwyspu Peloponeskiego, zamieszkana przez pasterzy, wiodących spokojne, pełne radości, zabawy, uporządkowane życie. wolni od trosk mogli się...

poleca79%

Wyjaśnienie pojęcia alegoria

Alegoria - motyw zawarty w dziele literackim (a także malarskim), np.: postać, zdarzenie, który oprócz znaczenia dosłownego ma sens dodatkowy, domyślny, czyli alegoryczny. Popularną alegorią literacką jest np.: przedstawienie żeglugi,...

poleca79%

Orzeczenie - definicja

Orzeczenie to częśc zdania informująca o czynności lub stanie podmiotu. Odpowiada na pytania co robi? co się z nim dzieje?

poleca85%

Oświecenie - powtórzenie

1. Nazwa epoki: Do jej rozpowszechnienia przyczynił się IMMANUEL KANT i wywodzi się ona z przekonania ówczesnych uczonych o przełomowym charakterze epoki. Światło rozumu miało w niej pokonać ciemności zabobonów, nieuctwa i złego gustu. 2....

poleca83%

Środki poetyckie

Aliteracja - powtarzanie tych samych liter lub sylab na początku kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers, służące do uwydatnienia treści wyrazów i całych wypowiedzi, np. Bura burza od boru. Onomatopeja - wyrazy dźwiękonaśladowcze;...

poleca84%

Teatr antyczny - pojęcia

Tragedia – gatunek, w którym postacią centralną jest bohater tragiczny, pozostający w konflikcie z siłami (wolą bogów, prawem, normami moralnymi), których nie jest w stanie przezwyciężyć. Tragizm bohatera polega na tym, że każdy wybór okazuje...

poleca78%

Alegoria - wyjaśnienie pojęcia

Alegoria - motyw zawarty w dziele literackim (a także malarskim), np.: postać, zdarzenie, który oprócz znaczenia dosłownego ma sens dodatkowy, domyślny, czyli alegoryczny. Popularną alegorią literacką jest np.: przedstawienie żeglugi,...

poleca84%

Jak wygląda Kraina Szczęśliwości?

Kraina Szczęśliwości to miejsce, w którym spełniają się wszystkie marzenia ludzi. Jest to miejsce bez kłopotów i trosk naszej szarej codzienności. Panuje tam pokój, tolerancja i zrozumienie między ludźmi. W Krainie Szczęśliwości żyjemy w otoczeniu...

poleca81%

Empatia - pojęcie.

Empatia - w psychologii zdolność odczuwania stanów psychicznych innych istot (empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza). Osoba nie posiadająca tej...

poleca70%

Prometeizm - definicja

Prometeizm -> pogląd filozoficzno-etyczny nawiązujący do mitu postaci -> Prometeusza: głosił moralny ideał postępowania, którego celem powinno być dobro grupy społecznej, narodu czy też ludzkości, gotowość do walki o prawa ogółu, wolność itp.,...

poleca82%

Mit - wyjaśnienie.

mit - fantastyczna opowieść o bogach, bohaterach, demonach, itd., która zawsze zawiera podstawowe dla jakiejś społeczności prawdy religijne i moralne, służy interpretacji świata oraz spełnia funkcje jednoczącą tę społeczność: mit o Prometeuszu, w...

poleca82%

Wyjaśnienie pojęć: legenda, alegoria.

Legenda - utwór epicki, zawierający część prawdy historycznej (fakty, postać, miejsce) osnutej wokół zdarzeń fantastycznych. Alegoria - wyrażenie prawd o ludzkim postępowaniu za pomocą fikcyjnych elementów (postaci, fabuły, działań) Występuje...

poleca77%

Pojęcia związane z teatrem.

dramat-rodzaj literacki Talia-opiekunka komedii Melpomena-opiekunka tragedii premiera-pierwszy spektakl przygotowany przez danego rezysera prapremiera-pierwszy spektakl wystawiony tuz po napisaniu dramatu antrakt-przerwa miedzy...

poleca85%

Antyutopia - znaczenie.

Utwór przedstawiający społeczeństwo przyszłości, którego organizacja polega na ograniczeniu wolności jednostki poprzez całkowite podporządkowanie jej dyktatorskiemu systemowi władzy. Antyutopia stanowi przeciwieństwo utopii, gdyż ukazany w niej...

poleca82%

Pojęcia związane z mitologią

Teogonia - cześć mitologi mówiąca o narodzinach pochodzeniu świata. Genezis-rodzenie,rodowód,powstawanie.Kosmogonia-zespół wydarzeń o genezie i początkowym stanie,istnienia świata świata właściwy wielu religiom. Kosmologia-zespół twierdzwń i...

poleca82%

Parafraza - wyjaśnienie.

Swobodna przeróbka utworu literackiego dokonana przez innego autora.Cechą parafrazy jest dążenie jej twórcy do rozwinięcia lub przekształcenia motywów pochodzących z pierwowzoru przy równoczesnym zachowaniu licznych podobieństw, które wyraźnie...

poleca85%

Filozofia i podstawowe czynniki powstania filozofii

Filozofia to wiedza racjonalna, dziedzina ogólnych rozważań opartych na rozumowaniu na temat istoty i struktury bytu (ontologia) człowieka i jego miejsca w świecie (antropologia), tajemnicy istnienia (metafizyka), zasad poprawnego myślenia oraz na...