profil

Środki stylistyczne

poleca 82% 1727 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
epitet

METAFORA - inaczej przeniesienie znaczenia wyrazów na inną sytuacje. Np. płynę w obłokach

EPITET - połączenie przymiotnika z rzeczownikiem. Np. czarny jak węgiel

OKSYMORON - sprzeczność znaczenia wyrazów. Np. ciepły śnieg

USPOSOBIENIE - (personifikacja) udanie cech ludzkich rzeczom, zwierzętom, zjawiska przyrody. Np. (stół płacze)

SYNONIM - wyrazy blisko znaczne różne brzmienie. Np. (auto - samochód)

HOMONIM - wyrazy o kilku znaczeniach. Np. (zamek jako budowla i jako zamek błyskawiczny)

ONOMATOPEJA - (wyraz pochodzi z Chin) - wyraz dźwiękonaśladowczy. Np. (ćwir, ćwir)

Podoba się? Tak Nie