profil

Środki stylistyczne.

poleca 81% 830 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

METAFORA-inaczej przeniesienie znaczenia wyrazów na inną sytuacje . Np płynę w obłokach
EPITET-połączenie przymiotnika z rzeczownikiem . Np czarny jak wengiel
OKSYMORON-sprzeczność znaczenia wyrazów .Np ciepły snieg
USPOSOBIENIE-[personifikacja]udanie cech ludzkich rzeczom, zwierzętom, zjawiską przyrody .Np [stół płacze]
SYNONIM-wyrazy blisko znaczne różne brzmienie .Np [auto-samochód]
HOMONIM-wyrazy o kilku znaczeniach .Np [zamek jako budowla i jako zamek błyskawiczny]
ONOMATOPEJA-[wyraz pochodzi z Chin] - wyraz dzwienko naśladowczy .Np [ćwir,ćwir]

Podoba się? Tak Nie