profil

Rodzaje rachunków bankowych

drukuj
satysfakcja 70 % 10 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rodzaje oraz opis rachunków bankowych określonych przez Prawo bankowe :
• rachunek bieżący – czyli taki rachunek, na którym gromadzone są środki pieniężne, jak i prowadzone rozliczenia pieniężne podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Rachunek bieżący ma swój własny i indywidualny numer. W odniesieniu do przepisów zawartych w ustawie o swobodzie gospodarczej każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek posiadania takiego rachunku, a w przypadkach określonych przepisami również prowadzenia za jego pomocą bezgotówkowych rozliczeń z kontrahentami. Z takiego obowiązku zwolnione są jedynie osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą w formie karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. W zależności od banku jak i umowy sporządzonej z klientem, bank może przyznać posiadaczowi rachunku limit zadłużenia, czyli kredyt w ramach rachunku bieżącego, który jest spłacany z bieżących wpływów na rachunek i jest kredytem odnawialnym.
Każdy podmiot gospodarczy może posiadać rachunki w kilku różnych, ale współpracujących ze sobą bankach, lecz żeby otrzymać jakikolwiek kredyt banki zazwyczaj stawiają jako wymóg posiadanie przez klienta rachunku bieżącego w danym banku.
Otwarcie rachunku bieżącego wiąże się zazwyczaj z długoterminową współpracą z bankiem i korzystaniem przez klienta z innych usług dostępnych w zakresie rachunku. Niestety wybór rachunku z tak dużej i różnorodnej ilości ofert jest trudny dlatego warto ocenić każdą z nich uwzględniając następujące kryteria:
- Wysokość opłat oraz prowizji związanych z zawarciem umowy oraz z zmianami na umowie wykonywanych;
- Koszty prowadzenia rachunku oraz koszty operacji na nim;
- Możliwość i koszty realizacji płatności zagranicznych;
- Wysokość oprocentowania rachunku i okres kapitalizacji odsetek;
- Możliwość uzyskania kredytu oraz związane z nim koszty;
- Lokalizację banku oraz kompletność usług.
• rachunek pomocniczy - służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych w innym banku niż bank, który prowadzi rachunek bieżący lub w innym oddziale tego samego banku. Służy także do przechowywania środków pieniężnych posiadacza w celu dokonywania operacji na określone cele;
• rachunek lokaty terminowej - jest to rachunek bankowy służący do przechowywania nadwyżek środków pieniężnych przez ściśle określony okres, który wynika z umowy zawartej z bankiem. Zachętą do tworzenia lokat bankowych jest wyższe niż na rachunkach bieżących oprocentowanie zgromadzonych środków finansowych. Terminy lokat mogą być podawane w dniach, miesiącach lub latach, zazwyczaj występują w okresach 1 tygodnia, 1 miesiąca 3, 6 i 12 miesięcy, i przy braku innej dyspozycji klienta bank najczęściej automatycznie odnawia lokatę.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy