profil

Historia

(9390)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

10 online
satysfakcjab/d

Efekt plebiscytu na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach

Strona polska odniosła całkowitą porażkę w plebiscycie. Plebiscyt 11 lipca 1920 roku dodał Polsce zaledwie 5 wsi na Powiślu, oraz 3 na Mazurach. Jednak środowiska niemieckie na terenie Górnego Śląska negatywnie przyjęły decyzję o przeprowadzeniu...

satysfakcjab/d

II WŚ

1 . Granice ZSRR i III Rzeszy w czasie okupacji 2. Osoby: Władysław Raczkiewicz : Prezydent RP 30 IX 1939 – 6 VI Władysław Sikorski : premier Rządu na uchodźstwie 1939 – 1943 Władysław Anders : Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych :...

satysfakcja74%

Osiągniecia Sumerów

Za najważniejsze osiągniecie Sumerów uważa się wynalezienie pisma dzięki któremu ludzie mogli zapisywać informacje i przekazywać je w niezmienionej formie.Nie wszyscy jednak posiadali sztukę pisania i czytania.Znali ją tylko bogaci...

satysfakcjab/d

Podstawy prawne resocjalizacji

Zasady wychowania resocjalizującego Wśród zasad wychowania resocjalizującego znajdują się następujące zasady (M. Kalinowski Zasady wychowania resocjalizującego s. 237-239 1. Wszechstronności rozwoju wychowana wyraża konieczność podejmowania w...

satysfakcja43%

Sprawdzian II Wojna Światowa

WYDARZENIA: Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki – 6 i 9.08.45 Kapitulacja Warszawy - 28 września 1939 Atak Niemiec na ZSRR - 22 czerwca 1941 Bitwa w rejonie Wizny – 7-10.09.1939 Bitwa o Anglię - 10 lipca do 31 października 1940...

satysfakcja67%

Źródła i skutki europejskiej ekspansji kolonialnej w XIX wieku.

Proces europejskiej kolonizacji w XIX w. związany jest nierozłącznie z dynamicznymi przemianami w Europie wieku XVIII. Wybuch ekspansji kolonialnej był nie do zatrzymania ze względu na wiele czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych na starym...

satysfakcja67%

Etruskowie

Około 900 r. p.n.e. na półwysep Apeniński sprowadzili się Etruskowie. Jest to bardzo tajemniczy lud, i powstało wiele historii na temat jego pochodzenia, jedne z nich zakładają że Etruskowie są ludem który rdzennie zamieszkiwał półwysep...

satysfakcjab/d

Okres Międzywojenny

MAŁA KONSTYTUCJA – 20 LUTY 1919R. –uchwała Sejmu Ustawodawczego z dn. 20.02.1919r w sprawie powierzenia J. Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa KONSTYTUCJA MARCOWA – 17.03.1921r. – wprowadziła system rządów parlamentarnych i...

satysfakcjab/d

Napoleon droga do chwały

Napoleon Droga do Chwały wprowadzenie Napoleon Bonaparte był człowiekiem niskiego wzrostu a poza tym był jednym z najlepszych strategów , w całej historii , w swoich czasach był postrachem całej europy , znienawidzony był przez stare...

satysfakcja67%

"Złoty wiek"

Uważam, że XVI wiek był okresem świetności dla Polski, ponieważ przyniósł on ogromny wzrost znaczenia naszego kraju w różnych dziedzinach życia na arenie międzynarodowej. Wśród państw Europy Polska zajęła czołowe miejsce jako potęga polityczna,...