profil

Budżet państwa – źródła dochodów i wydatków, forma ustalania budżetu, deficyt budżetowy.

drukuj
satysfakcja 37 % 46 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Temat : Budżet państwa ? źródła dochodów i wydatków, forma ustalania budżetu, deficyt budżetowy. Budżet państwa jest to instytucja finansowo ? prawna . Jest podstawową i najstarszą instytucją finansów publicznych. Geneza i funkcje bgudżetu są ściśle związane z powstaniem i rozwojem parlamentu. Instytucja budżetu jako instytucja prawna najwcześniej zrodziła się w Anglii i w Polsce. Pierwszy budżet, obejmujący całość dochodów i wydatków pozostającego w unii z Litwą państwa polskiego, zatwierdził Sejm w 1768 roku. Budżet państwa można najogólniej określić jako przewidywalnyna przyszły rok plan wydatków i dochodów państwa, zatwierdzony przez parlament ustawą, zwaną ustawą budżetową. W systemie finansów publicznych budżet państwa zajmuje miejsce centralne. Wynika to nie tylko stąd, że w budżecie państwa gromadzi się i dzieli największą część środków publicznych, lecz także stąd, że władze centralne nadal są dominującym podmiotem systemu politycznego, gospodarczego i społecznego kraju. Budżet państwa dokonuje też istotnych transferów na rzecz innych elementów systemu finansów publicznych, zwłaszcza budżetów samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych. Budżet państwa odgrywa ważną rolę w kształtowaniu finansowych stosunków międzynarodowych m.in. jako źródło pożyczek dla innych krajów. Budżet przedstawiany jest jako scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. Podstawą tworzenia budżetu jest ustawa przyjmowana przez parlament, która upoważnia rząd do realizacji określonych w ustawie dochodów i wydatków. W tym sensie budżet państwa jest aktem prawnym o określonym czasie obowiązywania. Cele i zadania państwa realizowane za pomocą budżetu. Muszą być z góry określone. Można go zatem traktować jako plan finansowy państwa. Obecny kształt budżetu jest wynikiem wielowiekowych burzliwych dziejów tej instytucji ekonomicznej, prawnej i politycznej. Najogólniej można stwierdzić, że rozwój budżetu państwa jest ściśle związany z rozwojem instytucji państwa. Dla rozwoju instytucji budżetu państwa decydujące znaczenie miały : ? rozwój stosunków towarowo ? pieniężnych, ? oddzielenie majątku państwa od majątku królewskiego, ? rozwój parlamentaryzmu, ? rozwój socjalnych funkcji państwa, ? rozwój gospodarczych funkcji państwa, ? rozwoj międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych, ? procesy integracyjne zachodzące, we współczesnym świecie. Stosunkowo najstarsze są polityczne funkcje budżetu związane z tym, iżą w porządku prawnym współczesnych państw przyjęto konstytucyjną zazadę, że zgoda organów przedstawicielskich na pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków przez rząd jest ograniczona do roku i musi być corocznie powtarzana. Uprawnienia budżetowe parlamentu mają swe źródło w teorii podziału władzy.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
11.5.2010 (13:12)

@Trnka może być :)

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.