profil

Powstanie i rozwój terytorialny Królestwa Prus

poleca 54% 30 głosów

Etapy powstawania Królestwa Pruskiego:
1525 rok – wielki mistrz krzyżacki składa hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu – państwo zakonne zostaje przekształcone w świeckie księstwo;
1618 rok – władzę w księstwie pruskim obejmują za zgodą Zygmunta III Wazy elektorowie brandenburscy;
1657 rok – na mocy traktatów welawsko-bydgoskich księstwo pruskie przestaje być lennem Polski;
1701 rok – elektor Fryderyk III Hohenzollern koronował się na króla Prus.

Rozwój terytorialny państwa pruskiego:

Rok Zajęte tereny
1713
1740
1772
1793
1795
ujście Odry ze Szczecinem
Śląsk
Warmia, Prusy Królewskie
Wielkopolska, zachodnie Mazowsze, miasta: Gdańsk, Toruń
wschodnie Mazowsze, zachodnia Litwa po rzekę Niemen
Warto pamiętać

Ceremonia koronacji Fryderyka II na króla pruskiego odbyła się 18 I 1701 roku. W dniu koronacji król ustanowił najwyższe od tej pory odznaczenie państwowe– Order Orła Czarnego. Fryderyk I ogłosił się królem jedynie na terenie należącego do niego księstwa pruskiego. Większość krajów uznała od razu ów tytuł, choć państwo polsko-litewskie uczyniło to dopiero w 1764 roku, a papież w 1787 roku. Najdłużej przeciwko tytułowi królewskiemu Fryderyka I protestowały władze zakonu krzyżackiego, ciągle istniejącego na terenie katolickiej części Niemiec.

Literatura

S. Salmonowicz: Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa. Poznań 1987.

Daty

1701 rok - powstanie Królestwa Prus

Oś czasu

1765 - założenie Szkoły Rycerskiej
1848 - demonstracje narodowe w Poznaniu

Podoba się? Tak Nie