profil

Reformy wewnętrzne Austrii, Prus i Rosji w XVII i I połowie XVIII wieku

poleca 74% 899 głosów

Reformy
administracyjne
Reformy
wojskowe
Reformy
gospodarcze
Reformy
systemu oświaty
Rosja – Piotr I Wielki, Katarzyna II
• ustanowiono ministerstwa (kolegia)
• wprowadzono nowy podział administracyjny kraju
• Cerkiew została podporządkowana państwu
• wojsko zorganizowano według wzorów zachodnich
• rozpoczęto rozbudowę floty
• stolicę państwa przeniesiono do Petersburga
• rozwój manufaktur– zwiększenie wysokości podatków • rozwój szkolnictwa(głównie wojskowego i średniego)
Austria – Maria Teresa, Józef II
• wzmocnienie władzy centralnej
• nowy podział terytorialny kraju
• podporządkowanie Kościoła państwu
• zwiększenie liczebności armii • rozwój produkcji krajowej
• zniesienie poddaństwa osobistego chłopów
• nałożenie na parafie obowiązku powszechnego nauczania
• reforma programów przez wprowadzenie do nich treści w duchu oświecenia
Prusy – Fryderyk I, Fryderyk Wilhelm, Fryderyk II
• rozbudowa administracji • zwiększenie liczebności armii
• unowocześnienie organizacji armii
• rozwój manufaktur
• rozwój rolnictwa–nowe uprawy
• wzrost wysokości podatków
• szkolnictwo poddano pod kontrolę państwa

Kreml, XVII wiek
Kreml, XVII wiek

Warto pamiętać

Wśród reform przeprowadzonych przez cara Piotra I w Rosji miało znaleźć się nowe prawo zaostrzające karę za złodziejstwo. Car zaproponował, aby każdego, kto ukradnie rzecz więcej wartą niż powróz, z którego można zrobić pętlę, należy powiesić. Nie weszło ono jednak w życie ze względu na uwagę jednego z doradców cara, generał-prokuratora Jagużyńskiego, iż car zostanie bez poddanych.

Literatura

Z. Góralski: Maria Teresa. Wrocław 1995.
W.A. Serczyk: Katarzyna II – carowa Rosji. Wrocław 1989.
W.A. Serczyk: Piotr I Wielki. Wrocław 1990.
S. Salmonowicz: Fryderyk II. Wrocław 1985.

Podoba się? Tak Nie