profil

Społeczność lokalna a samorządność

poleca 72% 28 głosów

Społeczność lokalna najczęściej realizuje swoje cele poprzez organizacje działające najbliżej niej, na poziomie gminy, powiatu i województwa.

Nawet najlepszy rząd centralny nie jest w stanie zrealizować wszystkich zadań wynikających ze specyfiki funkcjonowania społeczności lokalnej, zaś jego organizacja czasami uniemożliwia wywiązanie się z większości funkcji. Dlatego też ważne jest dobre współdziałanie rządu centralnego ze społecznościami lokalnymi. Najczęstszą formą organizowania się społeczności lokalnych są samorządy, czyli grupy ludzi posiadających określony w ustawie zakres władzy umożliwiający im samodzielne kierowanie swoimi sprawami. Ze względu na organizację możemy wyróżnić dwa rodzaje samorządów: terytorialny i nieterytorialny.

Rodzaje samorządów

Pojęcia

- społeczność lokalna – zbiorowość zamieszkująca niewielki obszar, połączona więzami wynikającymi ze wspólnych potrzeb i interesów

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: