profil

Sztuka i kultura odrodzenia

poleca 50% 50 głosów

W XIV wieku na terenie Włoch nastąpił przełom w kulturze, który rozpoczął epokę zwaną renesansem lub odrodzeniem. Przemiany owe dotarły do krajów Europy Zachodniej w II połowie XV wieku, do Polski zaś na przełomie XV i XVI wieku.

Jednym z pierwszych ośrodków odrodzenia we Włoszech była Florencja rządzona przez dynastię Medyceuszy. Główne cechy odrodzenia to: nawrót do kultury antycznej i naśladownictwo jej wzorów zwłaszcza w sztukach plastycznych, przeciwstawienie się średniowiecznym poglądom na człowieka, humanizm oraz rozkwit nauki, literatury i sztuki.

Do najwybitniejszych twórców epoki odrodzenia w dziedzinie sztuki należą: Sandro Botticelli, Piero Della Francesca, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Tycjan, Hieronim Bosch, Pieter Breugel Starszy, Albrecht Dürer.

W dziedzinie nauki do największych osiągnięć epoki odrodzenia należą: teoria heliocentryczna (1543) Mikołaja Kopernika, osiągnięcia w dziedzinie algebry (np. uznanie pierwiastka za liczbę).

Pojęcia

humanizm – pogląd i postawa życiowa, zgodnie z którymi problemy człowieka, poszanowanie jego praw i wolności to główne zagadnienie nauki, filozofii i sztuki

Literatura

J. Burckhardt: Kultura odrodzenia we Włoszech. Warszawa 1961.
K. Chłędowski: Rzym. Ludzie odrodzenia. Warszawa 1957.
A. Vallentin: Leonardo da Vinci. Warszawa 1959.
J. Delumeau: Cywilizacja odrodzenia. Warszawa 1993.

Daty

XIV wiek - początek odrodzenia we Włoszech
1543 rok - Mikołaj Kopernik ogłasza swe dzieło De revolutionibus orbium coelestium

Oś czasu

1414 - wojna „głodowa” z Krzyżakami
1497 - wyprawa na Mołdawię– klęska wojsk polskich

Podoba się? Tak Nie