profil

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

poleca 73% 144 głosów

Aktywna kolonizacja wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej przez Europejczyków (głównie Brytyjczyków i Francuzów) rozpoczęła się na początku XVII wieku. W jej wyniku na początku XVIII wieku istniało w Ameryce Północnej 13 kolonii angielskich (New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Rhode Island).

Polityka metropolii, która polegała na ograniczaniu rozwoju gospodarki kolonii oraz traktowaniu kolonii jedynie jako źródła surowców oraz rynku zbytu dla towarów angielskich, doprowadziła do konfliktu kolonii z metropolią. Konflikt ów przekształcił się w wojnę (1775-1783), czyli w tzw. wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W 1776 roku przedstawiciele 13 kolonii amerykańskich ogłosili w Filadelfii Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Kolonie zostały poparte militarnie przez Francję, Hiszpanię oraz Holandię. W wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych brali udział Polacy, m.in. Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

Traktat pokojowy kończący wojnę zawarto w Wersalu (1783). Na jego mocy Anglia uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych, Francja otrzymała szereg posiadłości w Afryce, Indiach oraz na Antylach, Hiszpania zaś uzyskała Minorkę i Florydę. W 1787 roku została uchwalona konstytucja nowego państwa, która oparta została na trójpodziale władzy.

Podpisanie Deklaracji Niepodległości
Podpisanie Deklaracji Niepodległości

Warto pamiętać

Działania wojenne w trakcie tzw. wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych nie toczyły się wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. W Europie wojska francuskie i hiszpańskie usiłowały zdobyć Gibraltar (1779-1782), zaś w 1781 wojska hiszpańskie dokonały inwazji na Minorkę. Wojna toczyła się także w Indiach, gdzie Francuzi organizowali Hindusów przeciwko Brytyjczykom, oraz na Karaibach, gdzie walczyły floty państw zaangażowanych w konflikt.

Literatura

P. Zaremba: Historia Stanów Zjednoczonych. Warszawa 1992.
J.T. Flexner: Washington. Warszawa 1990.
I. Rusinowa: Geneza Stanów Zjednoczonych. Unia lat 1774-1783. Warszawa1974.
W. Fijałkowski: Polacy i ich potomkowie w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warszawa 1978.
L. Pastusiak: Kościuszko, Pułaski i inni. O udziale Polaków w osadnictwie amerykańskim i walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Warszawa 1977.

Daty

1775-1783 rok - wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
1776 rok - proklamowanie niepodległości Stanów Zjednoczonych
1787 rok - uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych

Oś czasu

1797 - powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1853 - I. Łukaszewicz wynalazł metodę oczyszczania ropy na naftę oraz skonstruował lampę naftową

Podoba się? Tak Nie