profil

Wybuch rewolucji we Francji

poleca 80% 40 głosów

Geneza Wielkiej Rewolucji Francuskiej tkwiła w kryzysie struktur społecznych, gospodarczych i politycznych państwa francuskiego, do jakiego doszło w II połowie XVIII wieku. Społeczeństwo francuskie dzieliło się na trzy stany: duchowieństwo (około 130 tys. osób), szlachta (około 200 tys. osób) i stan trzeci (około 27 mln osób).

Wszystkie owe stany były wewnętrznie rozwarstwione. Władza polityczna oraz prawo posiadania ziemi należała do szlachty, co krytykowała część stanu trzeciego, domagając się dopuszczenia do rządów. Najgorszą pozycję w państwie posiadał stan trzeci (duże podatki, odsunięcie od władzy). Władza państwowa była skompromitowana i nieskuteczna, a wszelkie próby reform systemu państwowego były blokowane przez arystokrację. Na kryzys społeczny i polityczny państwa nałożył się kryzys gospodarczy (klęska nieurodzaju w 1788 roku, wzrost cen, ogromny deficyt budżetu państwa).

Potrzebując zgody stanów na nałożenie nowych podatków, król Ludwik XVI zwołał w 1789 roku do Paryża Stany Generalne. W czerwcu tegoż roku stan trzeci ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym, którego celem było wprowadzenie we Francji ustroju konstytucyjnego. Żądania króla, który domagał się rozwiązania Zgromadzenia Narodowego, zostały zlekceważone.

Na wiadomość, iż król gromadzi wojska pod Paryżem, w stolicy doszło do rozruchów ludowych, w trakcie których w dniu 14 VII 1789 roku zdobyto i zburzono Bastylię – twierdzę służącą jako królewskie więzienie.

Zburzenie Bastylii
Zburzenie Bastylii

Warto pamiętać

Ludwik XVI uwielbiał polować. W swym dzienniku dzień, który upłynął bez polowania, kwitował zapisem Nic. Niektóre z owych zapisków brzmią dziś nieco dwuznacznie, np. Nic, śmierć pana de Maurepas, czy 14 VII 1789: Nic. Gdy doniesiono królowi o zdobyciu przez lud Bastylii, miał on powiedzieć: To wielka rewolta! Obecny przy tym diuk de Liancourt odpowiedział: Nie, Sire, to jest wielka rewolucja.

Pojęcia

rewolucja
1. proces gwałtownych zmian politycznych, społecznych lub gospodarczych (np. rewolucja przemysłowa, rewolucja obyczajowa)
2. gwałtowna, często przeprowadzana przy pomocy siły, zmiana charakteru władzy w państwie
Stany Generalne – we Francji zgromadzenie przedstawicieli trzech stanów zwoływane od 1302 roku, głównie w celu wyrażenia zgody na nałożenie nowych podatków

Literatura

J. Baszkiewicz, S. Meller: Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie. Warszawa 1983.
J. Baszkiewicz: Ludwik XVI. Wrocław 1985.

Daty

1789 rok - zwołanie Stanów Generalnych przez Ludwika XVI
14 VII 1789 roku - zdobycie i zburzenie Bastylii

Oś czasu

1543 - O obrotach ciał niebieskich M. Kopernik
1599 - ks. J. Wujek tłumaczy Biblię na język polski
1673 - zwycięstwo polskie nad Turkami pod Chocimiem

Podoba się? Tak Nie