profil

Historia

(220)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca76%

Skutki sprowadzenia Krzyżaków do Polski

Rozbicie dzielnicowe Polski osłabiło państwo. Sąsiedzi atakowali i zagrabiali nasze ziemie, szczególnie Prusowie nękali najazdami Mazowsze. Do walki z nimi książę Konrad sprowadził w 1226r. zakon Krzyżacki. Zawarł z nim umowę, na mocy której nadał...

poleca71%

Herakles

Herakles to jeden z herosów z mitologi greckiej, syn Zeusa i zwykłej śmiertelniczki Alkmeny. W mitologi rzymskiej jego odpowiednikiem jest Herkules. Znany był z wielkiej siły, męstwa, zapaśnictwa i wielkich umiejętności wojennych, zwłaszcza...

poleca72%

Różnice między teatrem starożytnym a współczesnym.

Początki powstania teatru sięgają starożytnej Grecji. Miał on źródło w obrzędach ku czci boga Dionizosa. Państwo Ateńskie interesowało się życiem kulturalnym swych obywateli, zapewniając im możliwość uczestniczenia w widowiskach teatralnych....

poleca85%

Wychowanie spartańskie

Wychowanie w Sparcie było bardzo rygorystyczne. Już od urodzenia, dziećmi kierowała rada starszych. Jeśli było silne to mogło przeżyć, a jeśli nie, to zostawało zrzucone z urwiska w górach. Spartanie uważali, że dzieci słabe są im niepotrzebne....

poleca85%

Joanna d'Arc - opis

napisałam ją w klasie I gimnazjum i dostałam 6. =D Joanna d’Arc, a właściwie Jeanne d'Arc, była nazwana także Dziewicą Orleańską. Urodzona najprawdopodobniej 6 stycznia 1412 w Domrémy-la-Pucelle ( północno-wschodnia Francja – LLotaryngia)....

poleca72%
poleca85%

Ciekawostki o średniowieczu

Ciekawostki o średniowieczu Wielu osobom wieki średnie kojarzyły się z nudą (stąd też nazwa - Średniowiecze). Wcale jednak tak nie było. ? Sposób leczenia średniowiecznych ludzi był ciekawy, a mianowicie: europejski lekarz, jeśli ktoś miał ranę...

poleca85%

Dzień z życia szlachcica

Polski szlachcic, ubrany z reguły na modę wschodnią, nosił kolorowe ubranie, na które składał się: żupan i kontusz, przewiązane przewiązane specjalnym pasem kontuszowym. Strój uzupełniała czapka, szabla i buty. Szlachcic zajmował się głównie...

poleca85%

Recenzja i strzeszczenie Wojny Trojańskiej

Recenzja Wojny Trojańskiej Przeczytałem książkę pod tytułem ,,Wojna Trojańska? Jana Parandowskiego. W Sparcie żył król Menelaos, który miał piękną żonę o imieniu Helena. Pewnego razu przybył do niego syn króla Troi, Parys. Gdy Menelaos...

poleca87%

Cywilizacja Majów

Majowie byli grupą ludów indiańskich zamieszkujących Półwysep Jukatan w południowo-wschodnim Meksyku. Cywilizacja Majów istniała od ok. 2000 r. p.n.e. do IX-X w. n.e. Składała się z miast-państw, które prowadziły między sobą wojny, zawierały...

poleca85%

Życie Mojżesza

Mojżesz jest postacią biblijną. Był narodowości żydowskiej. Według Biblii żył 120 lat. Był bratem Aarona i Miriam Przed jego przyjściem na świat faraon Egiptu rozkazał mordowania nowo narodzonych chłopców żydowskich, aby zmniejszyć populację...

poleca85%

Starożytny Egipt- ogólnie

Starożytny Egipt, kraj ciągnący się wzdłuż Nilu, rzeki uważanej za uosobienie bóstwa, gdyż nawadniał ziemię, a ta stawała się żyzna. Śmiało można stwierdzić, że bez tej życiodajnej rzeki nie byłoby tej fascynującej...

poleca85%

Ustroje polityczne państw starożytnych.

W starożytności doszło do zorganizowania państwa. Obywatele danej wspólnoty lub ich poszczególni członkowie wspólnie podejmowali decyzje w kwestiach społecznych i państwowych. Od nich zależało wypowiadanie wojny. Byli twórcami systemu prawnego i...

poleca85%

Arabia

Półwysep Arabski, położony pomiędzy Morzem Czerwonym, Morzem Arabskim i Zatoką Perską, jest największym półwyspem Azji. Zwrotnikowy, bardzo suchy klimat sprawia, że większość półwyspu zajmują stepy i pustynie pokryte piaszczystymi wydmami lub...

poleca85%

Gospodarka Polski od średniowiecza

GOSPODARKA POLSKI OD ŚREDNIOWIECZA DO OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO XIII w. – XV w Od XIII w. lokowano wsie na prawie niemieckim. Chłopi byli obciążeni czynszem wobec swojego pana. Pomyślność wsi wynikała z zapotrzebowania na żywność w polskich...

poleca85%

Niewolnictwo w starożytnym świecie. Porównanie niewolnictwa w różnych cywilizacjach.

Niewolnictwo pojawiło się wraz z powstaniem państwa. Istniało niemal we wszystkich starożytnych cywilizacjach. Już w pierwszym spisanym zbiorze praw, jakim był kodeks Hammurabiego, możemy zauważyć wyraźny podział społeczeństwa na tzw. ludzi...

poleca85%

Historia Polski

Historia Polski obejmuje dzieje państwa i narodu polskiego od X do XXI wieku. Początek państwa przypada na rządy pierwszych rodzimych władców, których imiona znane są z przekazu kronikarskiego Anonima zwanego Gallem. Czwarty z nich, Mieszko...

poleca85%

Tam gdzie płynie Nil - Egipt (część I)

Starożytny Egipt to państwo , którego kształt wyznaczała rzeka Nil w ostatnich 1000 km swego biegu. Leżący wzdłuż niej kraj miał ok. 15 km szerokości. W miejscu gdzie Nil wpływa do Morza Śródziemnego, terytorium państwa poszerzało się do ok....

poleca85%

Wywiad z Kazimierzem Wielkim

Kazimierz III Wielki to obecny Król Polski, koronowany w 1333 roku w katedrze na Wawelu. Urodzony 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu. Jest synem Władysława I Łokietka i Jadwigi Kaliskiej. R: Witaj Najjaśniejszy panie! K.W: Witaj mój...

poleca85%

Arabowie w Średniowieczu

Arabowie to grupa ludzi uznająca język arabski za rodzimy, choć nie należą do jednej narodowości. Ukształtowali się przez wiele wieków w wyniku mieszania się ludności koczowniczej z mieszkańcami podbijanych terenów Bliskiego Wschodu i Afryki...

poleca85%

Kultura ludów Ameryki

Kultura Ludów Ameryki Ameryka była odkryta przez Kolumba w 1492 r., ale nie świadczy to, że przedtem nie istniała i nie była zamieszkana. Kontynent amerykański zamieszkiwały ludy stojące na wysokim stopniu...

poleca85%

Jak oddawano cześć bogom greckim?

Grecy mogli oddawać swoim bogom cześć na różne sposoby, ale najpopularniejszym sposobem czczenia i przy okazji zaskarbiania sobie ich łaski było składanie im ofiar, na święta i uroczystości cało palnych, a przed drogą i w jej czasie po prostu...

poleca85%

Starożytny Rzym

Historia miasta w starożytności Rzym powstał w epoce żelaza, jako osada Latynów, usytuowana na szczycie Palatynu. Jego mieszkańcy byli prostymi pasterzami owiec (około 800-750 p.n.e.). Z czasem zajęli się rzemiosłem i handlem z sąsiadami (szlak...

poleca85%

Ołtarz Wita Stwosza w Krakowie.

Oltarz jest wykonany w latach 1477-89 przez przybylego z Norymbergi rzezbiarza Wita Stwosza.Retabulum ma wymiary 11 x 13m.Figury sa wykonane z litych klockow lipowych.Figur tych jest ponad 200.Caly oltarz jest konstrukcja wykonana z drewna...

poleca85%

Chłopi

Chłopi, włościanie – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedprzemysłowych, zajmująca się produkcją rolną. Chłopów charakteryzuje odrębność warunków życia, obyczajów i tradycji, wynikająca z powiązania...

poleca85%

Historia Hannibala.

Hannibal Barkas urodził się w 247 r. p.n.e. a zmarł na przełomie 183/182 r. p.n.e. - syn Hamilkara Barkasa. Był dowódcą wojsk antycznej Kartaginy i mężem stanu. Dowództwo objął w 221 r. p.n.e., po śmierci Hazdrubala, który zginął w zamachu. W 220...

poleca85%

Poczet królów i książąt polskich.

Mieszko I, z dyn. Piastów, ur. ok. 935, zm. 25 V 992, pierwszy hist. przedstawiciel dyn. Piastów, książę pol. od 960, twórca państwa pol., syn Siemomysła (wg tradycji spisanej ok. 1115), ojciec m.in. Bolesława I Chrobrego i Świętosławy (Sygrydy);...

poleca85%

O jakich sprawach decydowało zgromadzenie obywateli rzymskich?

O najważniejszych dla państwa sprawach decydowało zgromadzenie obywateli. Obywatele nie dyskutowali jednak nad przedstawionymi im projektami ustaw ani nie mogli do nich wprowadzać zmian. Wybierali urzędników, ale nie proponowali kandydatów na...

poleca85%

Opisz Tadeusza Kościuszko

Jest jedną z najważniejszych postaci w historii Polski. Gdy 24 III 1794 r. na krakowskim rynku składał przysięgę, obejmując dowództwo powstania, miał już za sobą wiele doświadczeń. Urodził się 4 II 1746 r. w średnio zamożnej rodzinie...

poleca85%

Filozofia w Starożytnej Grecji.

Przez filozofię rozumiemy sposób myślenia, który narodził się w Grecji, około 600 lat p.n.e. Wcześniej odpowiedź na wszystkie pytania dawały ludziom rozmaite religie. Filozofie odpowiadając na pytania odrzucali wiarę. Tak powstała ta nauka....

poleca85%

Życie codzienne w starożytnej Grecji

Ubiór Greków Społeczeństwo zróżnicowane klasowo różniło się także pod względem stroju : młodzież arystokratyczna odbywająca służbę w jeździe zarzucała na barki owalny płaszcz zwany chlamidą, rzemieślnik natomiast zadawalał się wełnianą eksomidą...

poleca85%

Starożytny Egipt - wierzenia i geografia.

Starożytny Egipt (egip. Kemet) ? cywilizacja egipska lub też cywilizacja starożytnego Egiptu to wysoko rozwinięta kultura w dolinie Nilu z całym wachlarzem osiągnięć technicznych, naukowych, politycznych i kulturowych, która trwała ponad 3500 lat....

poleca85%

Reformacje w Europie

Teologowie późnego średniowiecza zaczęli podawać w wątpliwość kościelną wykładnię Biblii oraz zwracać baczniejszą uwagę na postępowanie duchowieństwa. Wielu pisarzy tego okresu nie szczędziło krytyki pod adresem dostojników kościelnych, wytykając...

poleca85%

Państwo Węgierskie

W starożytności ziemie obecnych Węgier wchodziły w skład cesarstwa rzymskiego, jako prowincja Panonia. W okresie wędrówek ludów opanowane zostały przez Hunów, a następnie kolejno przez inne plemiona germańskie, Słowian oraz Bułgarów. Na przełomie...

poleca85%

Krucjaty - definicja, najważniejsze krucjaty

Krucjata to popularna nazwa wojny prowadzonej przez chrześcijan przeciw niechrześcijanom ze względów religijnych, np. w celu odzyskania terytoriów o znaczeniu religijnym, takich jak Palestyna. Najbardziej znanymi krucjatami były:...

poleca85%

Historia zakonu w Polsce

HISTORIA ZAKONU W POLSCE Samo słowo ?benedyktyni? znaczy odosobnienie, zbliżenie do Boga. Nie było znane w średniowieczu. Używano raczej określenia ?ordo monasticus?- zakon monastyczny. Benedyktynów nazywano też mnichami czarnymi, cystersów...

poleca85%

Kazimierz III Wielki, czy na pewno Wielki?

Kazimierz III Wielki, czy na pewno Wielki? Kazimierz III, otrzymał przydomek Wielki. Pytanie tylko, czy na pewno na niego sobie zasłużył, co jest dosyć wątpliwe. Szukając w internecie informacji na jego temat zetknąłem się z różnymi opiniami...

poleca85%

Zamek

Zamek ? wg prof. Bohdana Guerquina[1] zamkiem nazywamy zespół elementów warownych i budynków mieszkalnych powiązanych w zamknięty obwód obronny, który to zespół powstał w ustroju feudalnym jako ośrodek władzy książęcej, siedziba możnowładcy,...

poleca85%

"Reportaż" ze zjazdu Gnieźnieńskiego - 1000 r.n.e. zjazd Gnieźnieński

Zbliżający się wielkimi krokami Siódmy Września, Roku Pańskiego 1000, przejść może do historii. W całym naszym kraju już najciemniejszy chłop pańszczyźniany wie, że cesarz niemiecki, Otton Rudy, przybędzie wkrótce na Gnieźnieński stolec do grobu...

poleca85%

Wierzenia i kult starożytnych Greków.

Mitologia grecka, poprzez mitologię rzymską, która z niej wiele zaczerpnęła, weszła do dziedzictwa kultury europejskiej i jest w dalszym ciągu obecna w różnych przejawach życia społecznego, czerpią z niej na przykład New Age, astrologia,...

poleca85%

Władysław I Łokietek

Władysław I Łokietek Urodził się on ok. 1260 r., zmarł 2 marca 1333 r. Był synem Kazimierza I ( kujawskiego, łęczyckiego i sieradzkiego księcia) i jego trzeciej żony, Eufrozyny, córki Kazimierza I ( księcia opolskiego i raciborskiego). W...

poleca85%

Ja na olimpiadzie

Dzisiaj wyruszamy w trasę z Aten do Olimpii. Choć Olimpia jest daleko, to i tak piękne miasto, położone w Grecji, na Peloponezie, w regionie Grecji Zachodniej, w Elidzie. Jedziemy już trzy godziny, pociągiem. Z pociągu przesiadamy się do...

poleca85%

Bolesław II Śmiały

Bolesław II Śmiały 1.Czym charakteryzowało się panowanie Bolesława II Śmiałego? 2.Dlaczego popadł w konflikt z biskupem Stanisławem? 3.Czy według ciebie postąpił słusznie? Ad.1 Bolesław II Śmiały (ur. 1042 - 1082) książę Polski w latach...

poleca85%

Moje 3 dni w starożytnym Rzymie

Czytałam książkę w łóżku jak zwykle do 23.00. Gdy doszłam do końca rozdziału, włożyłam zakładkę, wyłączyłam lampkę nocną i położyłam się. Przez jakieś 10 minut analizowałam cały dzień z zamkniętymi oczami, a później odpłynęłam gdzieś daleko-...

poleca85%

Normanowie i Wikingowie

W drugiej połowie IX wieku zachodnia część państwa frankowskiego była nękana najazdami rabusiów marskich. Bandy te tworzyli Normanowie-ludzie z północy. Normanowie pochodzili ze Skandynawii i wywodzili się od zyjących tam kiedyś Germanów....

poleca85%

Hannibal

Hannibal Barkas urodził się w 247 r. p.n.e. a zmarł na przełomie 183/182 r. p.n.e. - syn Hamilkara Barkasa. Był dowódcą wojsk antycznej Kartaginy i mężem stanu. Dowództwo objął w 221 r. p.n.e., po śmierci Hazdrubala, który zginął w zamachu. W 220...

poleca85%

Lisowczycy

Aleksander Józef Lisowski, herbu Jeż pochodził z zacnej, wojennej, średniozamożnej rodziny szlacheckiej, która w połowie XVI wieku porzuciwszy rodzinne Lisewo w woj. Chełmińskim przeniosła się na Litwę, gdzie związała swe losy z potężnym domem...

poleca85%

Opis Bitwy pod Grunwaldem

Wiadomości o bitwie pod Grunwaldem rozegranej 15 lipca 1410 roku dostarczają nam liczne, zachowane przekazy źródłowe, przede wszystkim polskie i krzyżackie. Wśród źródeł polskich na plan pierwszy wysuwają się: "KRONIKA KONFLIKTU WŁADYSŁAWA KRÓLA...

poleca85%

Homer - grecki epik, uważany za twórce Iliady i Odysei

Homer, Homeros (VIII w. przed Chr.) - grecki epik, o którego życiu mamy niewiele informacji. Uważany za autora Iliady i Odysei, reprezentujących najstarszy epicki gatunek literacki - epos bohaterski. Prawdopodobnie urodził się w Smyrnie w Azji...

poleca85%

Narodziny Średniowiecznej Europy. Plemiona Barbarzyńskie: Wandalowie, Alanowie

Wandalowie ? grupa plemion wschodniogermańskich Ich kolebką był prawdopodobnie Półwysep Skandynawski i północna część Półwyspu Jutlandzkiego. W czasie wywołanej najazdem Hunów (od 375 r.) wędrówki ludów część Wandalów (Hasdingowie) sprzymierzyła...