profil

Islam - działalność Mahometa i współcześni muzułmanie.

poleca 84% 239 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Historia islamu - Mahomet

Pierwszą wspólnotę muzułmańską założył Mahomet, zwany również Muhammadem. Zaczął on głosić islam na początku VII wieku. Według źródeł muzułmańskich był on członkiem plemienia Kurajszytów. Jego ojciec, Abd Allach zmarł przed narodzinami Mahometa, zaś jego matka Amina, gdy ten miał sześć lat. Najpierw wychowywał go dziadek Abd Al.-Muttalib, następnie stryj Abu Talib, który był kupcem. Z czasem zaczął pełnić funkcję pomocnika karawan. Zatrudniła go zamożna Chadidża, która jako wdowa wyszła za mąż po raz kolejny ? tym razem za młodszego o około piętnaście lat Mahometa.
Według tradycji, w 610 roku, w jaskini Al-Hira, znajdującej się blisko Mekki, Mahomet ujrzał we śnie archanioła Gabriela, który nakazał mu wprowadzenie wśród Arabów wiary w jedynego, prawdziwego Boga ? Allacha. Religię tą nazwano właśnie islamem ? co oznacza poddanie się woli bożej. Na podstawie objawień Mahometa, najpierw przekazywanych ustnie, następnie zaś spisywanych, powstała księga islamu, czyli Koran.
Arystokracja Mekki (gdzie przebywał Mahomet) była zaniepokojona pojawieniem się i rozwojem nowej religii, z powodu jawnych ataków proroka oraz w obawie przed upadkiem kultów politeistycznych. Zaczęli więc prześladować wyznawców islamu.
Z tego też powodu Mahomet i wyznawcy Allacha wyemigrowali w 622 roku do Jasribu, który w tym momencie zaczął być nazywany Medyną, tzn. miastem Proroka. Rok ten został uznany przez uczniów Mahometa za pierwszy rok ery muzułmańskiej.
Mahomet rozpoczął walkę z Mekką. W 624 roku odbyła się pierwsza bitwa w okolicy Badr ? medyńczycy wygrali. Stoczono jeszcze wiele bitew. Ze względu na straty w ludziach Muhammad wprowadził wielożeństwo.
W 628 roku Medyńczycy i Mekkańczycy zawarli pokój w Al-Hudajbijji. Mahomet wrócił do Mekki. Rozszerzał strefy wpływów nowej wiary. W 632 roku ostatecznie opanował Mekkę. Nie było już śladu po politeistycznych wierzeniach. Trzy miesiące po swojej ostatniej pielgrzymce Mahomet zmarł.
Jego pierwszym następcą, kalifem, został jego teść, Abu Bakr, ojciec jednej z kolejnych żon Mahometa ? Aiszy.

W 680 roku nastąpił ostateczny rozłam islamu na dwa kierunki islamu: sunnitów (ok. 90% muzułmanów) i szyitów (ok. 8% muzułmanów). Pozostałe 2% muzułmanów stanowi kierunek islamu, który powstał w późniejszym czasie ? jest to charydżyzm.

Islam współcześnie ? muzułmanie i ich wiara

Allach
Bogiem muzułmańskim jest Allach. Jest on jedynym bytem samoistnym, stwórcą wszechświata i jego najwyższym władcą. Allacha w Koranie określa 99 przymiotników ? zwanych atrybutami lub imionami, choć nie dosłownie. Stąd też 99 paciorków muzułmańskiego różańca. Muzułmanie uważają jednak, że Allach posiada tych ?imion? 100, a jedno ostatnie z nich zna tylko on sam.

Szariat i Pięć filarów islamu
Wiara w Allacha jest jednym z pięciu filarów islamu ? czyli pięciu obowiązków muzułmanina. Filary te są traktowane bardzo poważnie przez wyznawców trzech głównych nurtów tej religii ? zaś wiele ugrupowań religijnych pochodzenia szyickiego uważają je tylko za zalecenia, symbole i niekoniecznie się do nich stosują. Filary to szarada, czyli wyznanie wiary (Nie ma Boga oprócz Allacha, a Mahomet jest Jego prorokiem), salat, czyli modlitwa (odprawiana pięć razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki), zakat, czyli jałmużna (określoną część swego bogactwa muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym), saum, czyli post (w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego, mahometanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca) oraz hadżdż, czyli pielgrzymka do Mekki.
Pięć filarów islamu są to czyny konieczne dla muzułmanina. Jest to podstawa ich określania. Reszta czynów muzułmanina jest podzielona na jeszcze cztery inne kategorie: chwalebne, dozwolone, naganne oraz zakazane.
Szariat jest prawem kierującym życiem wyznawców sunnickiej i szyickiej odmiany islamu. Islam nie uznaje rozdziału życia na świeckie i religijne. Szariat więc opiera się na załorzeniu, że prawo musi dostarczać wszystkiego, co potrzebne dla duchowego i fizycznego rozwoju jednostki.
Obecnie większość krajów Bliskiego Wschodu oraz północnej Afryki utrzymuje podwójny system sądownictwa: świecki oraz religijny, który zajmuje się wyłącznie sprawami małżeństw oraz dziedziczenia.
Kary cielesne szariatu są dosyć oryginalne. W Nigerii, w ciągu ostatnich, kilka kobiet oskarżono o cudzołóstwo ? co jest zakazane przez Koran ? i skazano je na ukamienowanie. Za kradzież szariat skazuje na obcinanie rąk.

Koran
Świętą księgą islamu jest Koran. Przez muzułmanów jest uważany za słowo Allacha. Powstał w latach 310-632, jako objawiony Mahometowi przez Archanioła Gabriela.
Według muzułmanów czytanie i recytacja Koranu jest najlepszą formą pogłębiania duchowej świadomości, zaś nauczenie się całej księgi na pamięć jest uważane za czyn szczególnie nagradzany przez Allacha.
Koran jest określeniem tylko tekstu arabskiego. Dla muzułmanów tłumaczenia w innych językach są tylko interpretacją, gdyż nigdy nie ma pewności, że tłumacz, jako istota ludzka, dobrze pojął myśl Allacha. Dlatego też recytacja Koranu podczas modlitwy w innym języku niż arabski jest zabroniona. A recytacja Koranu w modlitwie jest obowiązkiem.
Recytacja księgi w kulturze Bliskiego Wschodu jest uznawana za sztukę piękną.

Sztuka islamu
Sztuka państw muzułmańskich rozwijała się na terenach podbitych w VII i na początku VIII wieku przez Arabów.
Jeśli chodzi o dekorację, pokrywała ona każdą powierzchnię przedmiotu niezależnie od materiału, z jakiego został wykonany. Zakazane było przedstawianie istot żywych, więc najczęstszą formą dekoracji był ornament roślinny i geometryczny.
W architekturze islamu było kilka nowych detali: łuk podwyższony kolisty i ostry, łuk stalaktytowy i lambrekinowy, łuk wieloarkadowy, łuk ostry obniżony oraz sklepienie kopułowe.
Muzułmańską świątynią jest meczet.

Kobiety w islamie
Zgodnie z Koranem mężczyzna i kobieta są równi wobec Boga. Islam widzi kobietę jako posiądającą swoje własne prawa do posiadania i dysponowania swą własnością i dochodami. Role mężczyzny i kobiety uzupełniają się wzajemnie. Prawa i obowiązki obu płci są w całości sprawiedliwe i zrównoważone.
Koran podkreśla, że kobieta jest istotą ludzką, stworzoną przez Allacha. Potępia zabijanie noworodków płci żeńskiej. Gwarantowane jest kobietom minimum praw majątkowych oraz utrzymanie przez męża w czasie trwania małżeństwa. Nie ma różnic pomiędzy mężczyzną a kobietą w płaszczyźnie czysto religijnej.
Koran podkreśla jednak też różnice między płciami. Wyraźnie określa kobiety jako gorsze od mężczyzn: Kobieta jest istotą pustą i bezmyślną. Kobieta nie jest zdolna do samodzielnego życia bez pomocy mężczyzny. Kobieta musi być posłuszna mężczyźnie i może być zmuszona do tego biciem, jeśli inne środki okażą się niewystarczające (w praktyce rzadko jest to stosowane, jeśli już to najwyżej bardzo lekkie bicie). Dozwolona jest poligamia, czyli wielożeństwo, ograniczona do czterech żon, jeśli mężczyznę na tyle stać, oraz współżycie z nieograniczoną liczbą niewolnic. Mężczyzna może zawsze wymagać od żony współżycia seksualnego (w praktyce jednak współcześni mężczyźni tak nie robią, gdyż jest to dosyć niemoralne). Kobieta dziedziczy znacznie mniej majątku niż mężczyzna. Kobieta ma przed sądem mniej praw, niż mężczyzna.

Ubiór
Kobiety i mężczyźni w islamie ubierają się według hidżabu. Według muzułmanów niektóre części ciała nie mogą być widoczne dla nikogo poza daną osobą lub jej współmałżonkiem.
Jeśli chodzi o kobiety: Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom, albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim braciom, albo synom braci, lub synom swoich sióstr; lub ich żonom, lub tym, którymi zawładnęły ich prawice; albo swoim służącym spośród mężczyzn, którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet.
Tzn. Że muszą zakrywać całe swoje ciało poza twarzą i dłońmi ? w niektórych krajach twarze również muszą być zasłonięte.
Jeśli chodzi o mężczyzn, muszą oni mieć zasłonięty obszar ciała od pępka do kolan. Mężczyznom nie wolno nosić ubrań z jedwabiu (kobietom można). Mężczyznom nie wolno nosić również ubrań poniżej kostek. Jest to zaznaczone w Koranie (ten, kto nosi szatą poniżej kostki powodując się pychą, wyniosłością, itp., znajdzie się w ogniu piekielnym): "Część Iz?r, która zwisa poniżej kostki jest w Ogniu (Piekle)."
W skrócie chodzi o to, że kiedyś noszono długie szaty, aby się nimi chwalić, noszono je z dumą i pychą, gdy ciągnęły się po ziemi. Chodzi więc o to, aby mężczyzna nabrał pokory.

Inne zakazy
Muzułmanie nie mogą pić alkoholu i innych napoi odurzających ? jest to zakazane przez Koran.
Zakazany jest również seks przedmałżeński ? grozi za niego nawet kara śmierci.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 8 minut