profil

Historia

(220)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Parafia Troszyn - historia

PARAFIA TROSZYN Troszyn Polski 3, 09-522 Dobrzyków, gm. Gąbin, woj. płockie patron parafii: św. Leonard kościół parafialny: p.w. św. Leonarda - drewniany odpusty: św. Leonarda (6 XI), Aniołów Stróżów (2 X) nabożeństwo eucharystyczne: niedziela -...

poleca86%

Karol Wielki

INSPEKTORZY Do kontrolowania pracy urzędników. Karol powoływał specjalnych inspektorów mających wysłuchiwać skarg ludności i zawiadamiać cesarzy o nadużyciach władz lokalnych. Do zadań inspektorów należała także dbałość o dobre obyczaje...

poleca85%

Historia Państwa

Egipt – Historia Państwa od czasów starożytnych. W starożytności był to kraj położony wzdłuż Nilu (do I katarakty), zamieszkany przez ludność chamitosemicką. W okresie predynastycznym (ok.3600-2850r. p.n.e.) nastąpiło połączenie drobnych...

poleca85%

Reportaż

Reportaż znajduje się w załączniku.

poleca86%

Początki Zakonu

Zakon Krzyżacki powstał około roku 1190 (według "Opowieści o pierwocinach Zakonu Niemieckiego"), podczas oblężenia Akkony (dzisiejsza Syria). Początek swój bieże ze szpitala założonego przez mieszczan z Bremy i Lubeki w celu opieki nad wojskami...

poleca85%

Historia Chełma

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Chełma i pobliskich okolic sięgają późnego paleolitu około 10 tys. lat p.n.e. W pierwszej połowie XIII wieku książę halicko - włodzimierski Daniel Romanowicz założył tu gród warowny, przeniósł do Chełma z...

poleca86%

Gotyk

Gotyk W połowie XII wieku, na placach budowy katedr w północnej Francji rejonie Ile-de-France, zaczynają powstawać nowe rozwiązania architektoniczne, stanowiąc ważny etap na drodze rozwoju sztuki średniowiecznej w Europie. Sztuka gotycka wywarła...

poleca85%

Kultura starożytnej Grecji

FILOZOFIA W rozumieniu Greków filozofia jest umiłowaniem mądrości. Chodzi w niej o stałe dążenie do mądrości, o drogę, którą wędruje człowiek ku poznaniu prawdy. Filozofia narodziła się w świecie greckiej polis, gdzie swobodna dyskusja polityczna...

poleca85%

Powstanie Listopadowe

Rozdział historii Polski obejmujący okres od upadku powstania listopadowego aż po wybuch I wojny światowej. W ciągu tych 83 lat w dziejach Polski doszło do wielu wydarzeń o ogromnym znaczeniu, w pierwszej mierze zaś do wydarzeń roku 1846, Wiosny...

poleca85%

Uwagi na temat Powstania Warszawskiego w 1944r.

Chciałbym zwrócić uwagę na dotychczas pomijane aspekty powstania warszawskiego w 1944r. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, co wówczas działo się na ziemiach polskich. Pod koniec lipca 1944r. sytuacja była następująca: - toczyły się ciężkie walki...

poleca85%

Starożytna Grecja

Osadnictwo na Półwyspie Bałkańskim i wyspie Krecie rozwinęło się w początkach II tysiąclecia p.n.e. Ludność zajmowała się hodowlą kóz i owiec oraz winnej latorośli oliwek, znała żeglugę kabotażową, stosowała obróbkę miedzi i brązu, koło...

poleca85%

W ogniu wojen grecko-perskich.

Ekspansja kolonizacyjna Greków wzbudzała niechęć innych ludów, m.in. Fenicjan. Widzieli w niej zagrożenie dla swoich interesów. Do największego konfliktu doszło jednak na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, gdy w sąsiedztwie polis wyrosło duże...

poleca85%

Krucjata dziecięca

19 maj 1212 Pamiętnik Marietty Obudziłam się. Podeszłam do okna i ujrzałam tłum...

poleca86%

Oznaki końca epoki średniowiecza

Wielu historyków uważa, ze XVw. to jeszcze średniowiecze. Mimo to, zauważono wiele zmian, świadczących o końcu tej epoki. W zachodniej Europie zachwiała się struktura społeczeństwa oparta na systemie lennym. Jednym z powodów tego, była...

poleca85%

Barok

Barok jest epoką napięć pomiędzy kontrastami które trudno pogodzić. Z jednej strony nadal kontynuowano renesansową pochwałę życia (humanizm), a z drugiej strony wiele osób powróciło jakby do średniowiecza, odrzucając świat i przyjmując religijną...

poleca86%

I wojna światowa-front wschodni

W roku 1914 Niemcy zakładały,  że Rosja szybko nie uderzy i że można w tym czasie pokonać Francję. Mylili się, bo już w pierwszych tygodniach wojny Rosjanie uderzyli na Prusy Wschodnie, czyli obszar Mazur. To zmusiło Niemców do przerzutu sił...

poleca85%

Galia Zaalpejska.

Galia Zaalpejska została hojniej obdarowana przez przyrodę niż Italia. Bogactwa naturalne oraz doskonała komunikacja wewnętrzna predestynowały ten kraj do utworzenia silnego niezależnego państwa. Tymczasem z wyroków przeznaczenia była ona w...

poleca85%

Starożytny Egipt

Starożyntym Egiptem rządzili faraonowie. Ludzie przydawali im boskie pochodzenie oraz uważali ich, za synów boga Re. Starożytni wierzyli w życie pozagrobowe. Dlatego po śmierci faraona poddawali ich dkomplikowanym zabigom, mającym na celu...

poleca85%

Gdybym był przewodnikiem po starożytnej Grecji

Praca Semestralna z historii. Gdybym był przewodnikiem po starożytnej Grecji oprowadziłbym po niej moją siostrę Anię. Spotkaliśmy się na Agorze, czyli w centrum miasta. Mnie jak i moją siostrę zainteresował pewien stary człowiek. Zorientowałem...

poleca85%

List- Kultura minojska

Rembów dn.21.11.09r Drogi Andrzeju! W pierwszych słowach mego listu do Ciebie, chciałbym Cię serdecznie pozdrowić. Piszę do Ciebie, ponieważ chciałbym się z Tobą podzielić pewnymi ciekawostkami o Kulturze Minojskiej. Na lekcji historii...