profil

Ciśnienie

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-13
poleca 85% 1036 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Prawo Archimedesa

Ciśnienie jest to wielkość fizyczna określająca, jaka siła działa na jednostkę powierzchni.

wzór - P=F/S (ciśnienie siła nacisku/ pole powierzchni)

Zależy od – masy ciała i powierzchni na jaka działa

Ciśnienie hydrostatyczne jest to ciśnienie wywierane przez ciecz.
Ciśnienie w cieczy p=ζcgh (wsp.graw. gęstość cieczy, głębokość)

Zależy od gęstości cieczy i głębokości

Prawo Pascala – ciśnienie zamknięte w zbiorniku z cieczą lub gazem rozchodzi się równomiernie ciśnienie atmosferyczne jest to ciśnienie jakie wywiera powietrze na powierzchnię ziemi.

Mierzymy (barometrem, manometrem, aneroidem)

Zależy od wysokości n.p.m. i temp. Powietrza

Prawo Archimedesa – na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu zwrócona do góry, równa co do wartości ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało.

Fw=ζcgV (współczynnik, gęstość, objętość ciała)

Siła wyporu jest to siła działająca na wszystkie
ciała zanurzone w cieczy lub gazie i jest
kierowana pionowo w górę.

Warunki pływania ciał:
a) na powierzchni częściowo zanurzone np.drewno
Fw>Fg ζciała<ζcieczy
d) ζcieczy= ζciała Fg.=Fw
e) ζciała > ζcieczy Fg>Fw

Ciśnienie w cieczy p=ζcgh (wsp. graw. gęstość cieczy, głębokość)
P=F/S (ciśnienie siła nacisku/ pole powierzchni)
Fw=ζcgV (współczynnik, gęstość, objętość ciała)

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta